Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Prawne aspekty funkcjonowania PES z elementami księgowości”

10 Sierpień 2018

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Prawne aspekty funkcjonowania PES z elementami księgowości” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenia przeznaczone są dla członków i pracowników organizacji pozarządowych z województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki, nowosolski,  żagański, międzyrzecki  oraz miasto Zielona Góra i miasto Nowa Sól.

Szkolenie poprowadzi Justyna Bartosiewicz:

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”.

Justyna Bartosiewicz, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020.

Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.

Trener, wykładowca i doradca. Jest prezesem dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice,. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Program szkolenia: szkolenie trwa 8 h dydaktycznych w godzinach 9:00 - 15:45

Prawne aspekty funkcjonowania PES z elementami księgowości:
a) Zakładanie stowarzyszenia i fundacji;
b) Istota statutu organizacji pozarządowej i jego zmiana;
c) Organy organizacji pozarządowej i zmiana osób wchodzących w skład organów organizacji;
d) Odpowiedzialność osób będących członkami organów organizacji;
e) Zawieranie umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
f) Wolontariat;
g) Fundacja i stowarzyszenie w roli płatnika;
h) Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego;
i) Przychody i koszty w podmiotach ekonomii społecznej tym organizacja i rozliczanie zbiórki publicznej;
j) Opodatkowanie działalności statutowej i gospodarczej.

Miejsce szkolenia:

Zielona Góra siedziba OWES ul. Dąbrowskiego 41D/3, mapka https://web.facebook.com/pg/oweszg/about/

Termin szkolenia:

06.09.2018 r. 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

1.      Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny: WYPEŁNIJ TU

2.     W dniu szkolenia należy dostarczyć niezbędną dokumentację: 

 • Jednostki, które pierwszy raz uczestniczą w szkoleniach bezpłatnych są zobowiązane zabrać wypełnione i podpisane załączniki 2,5,7,8 
 • Jednostki, które w tym roku były na szkoleniach są zobowiązane zabrać wypełnione i podpisane  załączniki 7 i 8
 • Osoby, które pierwszy raz uczestniczą w szkoleniach bezpłatnych prosimy o wypełnienie i zabranie ze sobą dodatkowo załącznika 1 i 4 

3.     Załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.

 

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia.

W razie jakich pytań prosimy o kontakt:

Lidia Legutko

Specjalista ds. procesu edukacyjnego

tel. 782 870 164

l.legutko@frdl.org

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

W Zielonej Górze

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów