Harmonogram bezpłatnych szkoleń OWES 2018

08 Luty 2018

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu harmonogram bezpłatnych szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 

UWAGA!!!

Jednocześnie przed szkoleniem lub w dniu szkolenia należy dostarczyć niezbędną dokumentację:

Formularz zgłoszeniowy podmiot -> załącznik nr 2 

Deklaracja uczestnictwa podmiot - > załącznik nr 5 

Informacja o uzyskanej pomocy de minimis -> załącznik nr 7 

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -> załącznik nr 8 

Instrukcja wypełniania formularza ubiegania się o pomoc de minimis dla FRDL 

Załącznik nr 1.uokik_lista_identyfikatorow_gmin_obowiaz_od_2011_roku_aktualizacja_2017_rok - LUBUSKIE

Załącznik nr 2.PKD_obowiazujace_od_2008r

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sylwią Świderską - specjalistą ds. procesu edukacyjnego

tel. 68 453 22 92/ 531 110 102, email: s.swiderska@frdl.org 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

W Zielonej Górze

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze

ul. Aleja Niepodległości 16/9

65-048 Zielona Góra