Zapraszamy do złożenie oferty na usługę przygotowania i dostarczenia cateringu

14 Luty 2017

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty w postepowaniu na usługę przygotowania i dostarczenia cateringu  dla uczestników projektu Rozkręcamy społeczny biznes,

szczegóły wraz z załącznikami opublikowane na portalu Baza konkurencyjności pod linkiem 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1020898

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.02.2017 r., do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze ul. Al.Niepodległości 16/9, 65-048 Zielona Góra, 
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Oferentowi zwrócona bez otwierania.

 

Kalendarium szkoleń

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów