Akademia Przywództwa

22 Marzec 2016

Akademia Przywództwa” to ogólnopolski program edukacyjny skierowanym do liderów samorządowych – wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy pragną doskonalić kompetencje przywódcze niezbędne w kształtowaniu rozwoju lokalnych społeczności.

 Akademia realizowana jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w oparciuo program opracowany przezCentre of Expertise for Local Government Reform – jednostkę Rady Europy, odpowiedzialną za wzmacnianie działalności samorządów lokalnych w krajach należących do tej organizacji. 

 O programie

Dziewięciodniowy program podzielony jest na trzy trzydniowe warsztaty odbywające się od kwietnia do czerwca br., w atrakcyjnych lokalizacjach (Włocławek, Toruń, Łódź). Pomiędzy warsztatami uczestnicy będą pracować nad ustalonymi zadaniami przywódczymi, a w kolejnym etapie przygotowywać z nich sprawozdania:

 Przez cały okres trwania Akademii nad pracą wyłonionej grupy liderów samorządowych czuwać będzie zespół ekspertów certyfikowanych przez Radę Europy:

 

Katarzyna Bryczkowska – dyplomowany coach i doradczyni z zakresu zarządzania poprzez wartości, budowania zespołów, budowania kultury wewnątrzorganizacyjnej. Specjalizuje się w szkoleniach z przedsiębiorczości i ekonomii społecznej oraz w treningach z asertywności, komunikacji interpersonalnej w zespołach, świadomego zarządzania zespołem, planowania kariery zawodowej. Kształci również trenerów – współtworzyła i kierowała merytorycznie wszystkimi edycjami Szkoły Trenerów FRDL.

Mariusz Turek – trener i coach kompetencji społecznych, wykładowca akademicki (SWPS – od 2006 zajęcia w ramach Podyplomowego Studium Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji). Od 1996 roku prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu praktycznych umiejętności psychologicznych potrzebnych w zarządzaniu, negocjacjach, sprzedaży, pracy zespołowej.

Metody pracy: pracujemy metodami warsztatowymi z wykorzystaniem miniwykładów, dyskusji, studium przypadków, burzy mózgów, pracy w grupach i parach, analiz indywidualnych.

Udział w programie potwierdzony zostanie certyfikatem wystawionym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Radę Europy. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest udział we wszystkich trzech warsztatach „Akademii Przywództwa”.

Etap 1:Wyzwania dobrego rządzenia
26-28 kwietnia 2016r., Włocławek

Etap 2:Potencjał indywidualny i instytucjonalny
11-13 maja 2016r., Toruń  

Etap 3:Przywództwo w organizacji i społeczności
16-18 czerwca 2016r., Łódź

Jak zostać uczestnikiem programu?

Do udziału w programie zostaną zaproszeni przedstawiciele samorządów z całej Polski. Do udziału w Programie „Akademia Przywództwa” zakwalifikuje się 15 liderów według kolejności zgłoszeń. Rekrutacja trwa do 15 kwietnia 2016 r. Zgłoszenia można nadsyłać na adres: akademia@frdl.org.pl wypełniając kartę zgłoszenia.

Istnieje możliwość wyboru dowolnego wariantu pobytu dla każdego etapu spotkań warsztatowych:  

wariant 1: z noclegiem w pokoju jednoosobowym, śniadaniem i kolacją (2 doby)

wariant 2: bez noclegu

Każdemu uczestnikowi zapewniamy:

- materiały szkoleniowe

- całodzienny serwis kawowy (3 dni)

- lunch (3 dni)

- certyfikat Rady Europy

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i ewentualnych opłat parkingowych.

W zgłoszeniu należy zaznaczyć wariant, z którego będą Państwo korzystać, a następnie podsumować koszty. Opłatę należy przekazać na konto FRDL na podstawie faktury wystawionej przez FRDL. Brak uiszczenia opłaty w terminie wskazanym na fakturze oznacza skreślenie z listy uczestników programu.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Koordynatorką Programu – Małgorzatą Jaglińską tel.: 22 351 93 20, e-mail: malgorzata.jaglinska@frdl.org.pl lub na stronie Programu: www.akademia.frdl.pl

Zapraszamy do udziału w programie!

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 kwietnia 2016. Decyduje kolejność zgłoszeń!
 

Więcej informacji 
 

Do pobrania

 Program

 Oferta

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów