Zmiany postanowień regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pod kątem wymagań RODO od 4.05.2019 roku

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-07-11
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 5 lipca 2019  r.

TRENER

Trener z ponad 18 letnim doświadczeniem. Prawnik i ekonomista, ekspert z wieloletnim doświadczeniem. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy i ochrony danych osobowych. Właściciel firmy AUDITOR zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Proponuje kompleksowe rozwiązania zmierzające do poprawy stanu dokumentacji Prowadzi webinaria (szkolenia multimedialne na żywo) oraz jest konsultantem biznesowym Akademii Mistrza ZT Kruszwica SA oraz ekspertem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, współpracuje z grupą INFOR training.

PROGRAM SZKOLENIA

1.  Zakres podmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych: obligatoryjne i fakultatywne tworzenie funduszu.

2.  Świadczenie urlopowe - wysokość oraz termin jego wypłaty (świadczenia zbliżone – wczasy pod gruszą, wynagrodzenie „wakacyjne”.

3.  Zmiana wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 r. Kiedy istnieje możliwość jego kształtowania,  rezygnacji z tworzenia Funduszu i wypłacania świadczenia urlopowego? Specyfika tworzenie ZFŚS w jednostkach oświaty.

4.  Skutki przejścia zakładu lub jego części wraz z pracownikami do innego pracodawcy w zakresie działalności socjalnej.

5.  Zasady ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; plan i korekta.

6.  Zakres przedmiotowy działalności socjalnej – wydatki pokrywane z Funduszu i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie (np. usługi medyczne, imprezy integracyjne).

7.  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – tryb wprowadzania i treść – analiza przykładowych wzorów (klauzule dyskryminacyjne).

8.  Pożyczki na cele mieszkaniowe – wzory umów, oprocentowanie, warunki umarzania, potrącanie rat z wynagrodzenia pracownika w kontekście art. 91 Kodeksu pracy, dochodzenie roszczeń przez pracodawcę.

9.  Ustalanie i dokumentowanie sytuacji dochodowej: materialnej, życiowej itp. osób korzystających ze świadczeń socjalnych.

10.Udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zakres ingerencji). Komisja socjalna.

11. Wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przepisach ubezpieczeniowych i podatkowych.

12. Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych.  Limity zwolnień wypłat z ZFŚS w wynikające z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.  z 2017 r. poz.2175).

13. Wpływ Rozporządzenia UE – RODO i ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U .poz.1000) na formalno – prawne regulacje ZFŚS.

14. Zmiany w ZFŚS od 4.05.2019 r. wynikające z Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U z 2019 r. poz.730.

15. Bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, bilety do kina/teatru - zasady udzielania w/w świadczeń w świetle wyjaśnień Izb Skarbowych i kontroli ZUS.

16. Odpowiedzialność karno - wykroczeniowa związana z działalnością socjalną (analiza przypadków).

17.  Orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

18. Sesja pytań uczestników szkolenia.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zmiany postanowień regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pod kątem wymagań RODO od 4.05.2019 roku
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-07-11
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów