Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-09-19
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 13 września 2019 r.

TRENER
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej.  Ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zmiana treści umowy o pracę:
  • Trwała zmiana (na czas nieokreślony)
  • Czasowa zmiana (na czas określony)
 2. Rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron
 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
  • Wypowiedzenie umów terminowych
  • Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony
 4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia:
  • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn zawinionych przez pracownika
  • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych przez pracownika
 5. Wygaśnięcie stosunku pracy
 6. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy:
  • Roszczenia pracownika z tytułu nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
  • Roszczenia pracownika i pracodawcy z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
  • Roszczenia pracownika związanie z wygaśnięciem umowy o pracę
  • Wspólny skutek przyznania pracownikowi odszkodowania lub przywrócenia do pracy
 7. Obowiązująca w tym zakresie dokumentacja pracownicza.
 8. Orzecznictwo sądowe.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-09-19
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów