Zasiłki z pomocy społecznej oraz program posiłek w domu i w szkole - zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-07-05
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 2 lipca 2019 r.

TRENER
Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wywiad środowiskowy jako podstawowe narzędzie pracy pracowników socjalnych.
  • Miejsce i termin przeprowadzania wywiadu.
  • Wywiad środowiskowy na potrzeby innych instytucji i podmiotów.
  • Brak współpracy przy sporządzaniu wywiadu.
 2. Marnotrawienie świadczeń z pomocy społecznej i dysproporcje majątkowe.
 3. Dochód na gruncie pomocy społecznej – katalog wliczeń i odliczeń od dochodu na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych.
 4. Zasiłek stały:
  • Nowe kryteria dochodowe – uwagi na tle art. 106 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej.
  • Postępowanie w przedmiocie przyznania zasiłku stałego w przypadku brak orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Zasiłek stały przyznawany z urzędu – obowiązki organu administracji na gruncie KPA.
  • Podzielność zasiłku stałego – uwagi praktyczne.
  • Zmiana i uchylenie decyzji w przedmiocie zasiłku stałego.
  • Zasiłek stały w przypadku tymczasowego aresztowania lub orzeczenia kary pozbawienia wolności.
 5. Zasiłek okresowy:
  • Na jaki okres można przyznać zasiłek okresowy? Zasiłek okresowy miesięczny.
  • Zasiłek okresowy „nadzwyczajny” – przyznawany w okresie zawieszenia postępowania o przyznanie zasiłku stałego.
  • Zasiłek okresowy a zasiłek celowy.
 6. Program „posiłek w szkole i w domu”:
  • Ogólne założenia programu.
  • Omówienie poszczególnych modułów programu.
  • Obowiązki organów pomocy społecznej – uchwały wprowadzające program.
  • Przesłanki i postępowanie w przedmiocie przyznania świadczeń określonych w programie.
 7. Obowiązek zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w świetle znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej:
  • Pojęcie osoby bezdomnej i właściwość organów.
  • Nowelizacja art. 48a ustawy o pomocy społecznej.
  • Obowiązki OPS w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym.
 8. Wybrane zagadnienia proceduralne i praktyczne związane ze świadczeniami z pomocy społecznej.
  • Wszczęcie postępowania w świetle KPA i ustawy o pomocy społecznej
  • Treść czy oznaczenie pisma – co decyduje o jego treści?
  • Ponaglenia i skargi na pracowników – ocena prawna złożonego przez stronę pisma i tryb postępowania.
 9. Panel dyskusyjny.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zasiłki z pomocy społecznej oraz program posiłek w domu i w szkole - zagadnienia teoretyczne i praktyczne
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-07-05
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów