Zamówienia publiczne na roboty budowlane. Kompleksowe warsztaty stosowania ustawy

Kategoria:
Zamówienia publiczne
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-06-06
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 3 czerwca 2019 r.

TRENER

Prawnik, wykładowca, doradca prawny, konsultant, głównie w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych. Prowadzi autorskie wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia. Autor książek i licznych artykułów w zakresie finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli finansowej.

PROGRAM SZKOLENIA

 I. Udzielanie zamówień na roboty budowlane

1. Wprowadzenie: Newralgiczne problemy postępowania o zamówienie publiczne

2. Jak opisywać przedmiot zamówienia?

a) Elementy obowiązkowe

b) Elementy dopuszczalne

c) Elementy zakazane

3. Jak określać warunki udziału w postępowaniu oraz opisywać sposób dokonywania oceny ich spełniania.

a) Zakres wymagań

b) Poziom wymagań

4. Kryteria oceny oferta

a) Bilans kryteriów

b) Niebezpieczeństwa

5. Dokumenty i oświadczenia żądane w celu wykazywania spełniania warunków

6. Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców – po zmianach

7. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

II. Newralgiczne aspekty przebiegu postępowania o zamówienie publiczne

1. Tryby

2. Ogłoszenia

3. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

4. Wadium

5. Oświadczenia wstępne

6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające

7. Wezwania do uzupełnień lub wyjaśnień

8. Poprawianie ofert

9. Wykluczanie wykonawców

10.Odrzucanie ofert

11. Unieważnianie postępować

III. Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

1. Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe

2. Kary umowne w umowach

a) Jak zawierać poprawne zapisy dotyczące kar umownych

b) Rażąco wygórowana kara umowna?

3. Zmiany umów a zamówienia uzupełniające i dodatkowe

4. Umowy o zamówienia publiczne – typowe problemy

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zamówienia publiczne na roboty budowlane. Kompleksowe warsztaty stosowania ustawy
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-06-06
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów