Zakres pozyskiwania środków z Funduszu Dróg Samorządowych

Kategoria:
Drogi, transport
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-04-29
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 24 kwietnia 2019 r.

TRENER
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik samorządowy, specjalizacja – rynek nieruchomości, wieloletni zarządca nieruchomości / z-ca i dyr. ZGM Łódź- Śródmieście, Dyr. Gosp. Pom. Min. Zdrowia, Dyrektor Zarządu Nieruchomości woj. łódzkiego. Wykładowca akademicki, autor strategii zarządzanie nieruchomościami dla PAN, PKP SA., projektów rewitalizacji z funduszu UE, ustalenie stanów prawnych nieruchomości, zwroty nieruchomości, hybrydowe modele Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Aktualnie zatrudniony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zasady dziania FDS:
  • gromadzenie środków,
  • udzielanie dofinansowania;
 2. Podstawowe pojęcia i definicje
 3. Przeznaczenie funduszu:
  • budowa, przebudowa, remont dróg powiatowych i gminnych;
  • budowa mostów, remont w ciągu dróg wojewódzkich, powiatach i gminnych
 4. Zasady dofinansowania
 5. Środki Funduszu:
  • Składniki,
  • mechanizm papierów wartościowych,
  • sposób podziału środków wg rozporządzenia Rady Ministrów,
  • wielkość dofinansowania dla j.s.t.
  • wskaźniki dofinansowania w ramach zadań wieloletnich
 6. Zadania Wojewody:
  • nabór wniosków,
  • ocena i ustalenie zadań przez komisję,
  • wskaźniki oceny,
  • treść listy zadań
 7. Zatwierdzenie listy przez Prezesa Rady Ministrów
 8. Umowa o dofinansowanie:
  • strony umowy,
  • pozostałe składniki umowy
 9. Zasady prowadzenia ewidencji majątkowej i księgowej
 10. Czynności kontrolne właściwych organów
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zakres pozyskiwania środków z Funduszu Dróg Samorządowych
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-04-29
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

August 2019
MoTuWeThFrSaSu
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów