Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2019 w JST

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-04-29
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 24 kwietnia 2019 r.

TRENER
Ekonomista, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka wielu artykułów, publikacji (m.in. w „Finanse Publiczne”) i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca wyższej uczelni, ekspert Podkarpackiego Forum Skarbników

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne.
 2. Zasady tworzenia i ewidencjonowania ZFŚS.
 3. Pojęcie kryteriów socjalnych.
 4. Osoby uprawnione do ubiegania się o otrzymanie świadczeń z ZFŚS.
 5. Ustawowy zakres działalności socjalnej, czyli na co mogą (lub nie) być przeznaczone środki ZFŚS.
 6. Ustalanie dochodu do celów socjalnych, w tym sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych.
 7. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS – wysokość i terminy przekazania na konto funduszu oraz osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS
 8. Wysokość odpisów na ZFŚS w roku 2019.
 9. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS, w tym metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu na ZFŚS.
 10. Czego nie można finansować z ZFŚS?
 11. Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS.
 12. Świadczenia z ZFŚS a kwestia opodatkowania i oskładkowania.
 13. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe – dokumenty, oprocentowanie oraz kwestia podatkowania świadczeń i odprowadzenia składek FUS.
 14. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do wewnętrznych procedur w ZFŚS oraz kwestia konsultacji ze związkami zawodowymi.
 15. Komisje socjalne – zasady tworzenia i zadania.
 16. Tworzenie wewnętrznych procedur w ZFŚS.
 17. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.
 18. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS, w szczególności egzekucja komornicza i administracyjna.
 19. Osoby odpowiedzialne w zakresie działalności socjalnej.
 20. Przykładowy Regulamin ZFŚS.
 21. Dyskusja.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2019 w JST
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-04-29
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

August 2019
MoTuWeThFrSaSu
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów