Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 w JST

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-09-23
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 22 września 2019 r.

TRENER
Ekonomista, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka wielu artykułów, publikacji (m.in. w „Finanse Publiczne”) i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca wyższej uczelni, ekspert Podkarpackiego Forum Skarbników

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawy prawne, w tym omówienie zmian (obowiązków) wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. z 2019 r. poz. 730.
 2. Przykłady wewnętrznych regulacji, zapewniających właściwą ochronę danych osobowych przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS od 4 maja 2019 r.
 3. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS – wysokość i terminy przekazania na konto Funduszu w 2019 r.
 4. Prawne możliwości zwiększania lub zmniejszania odpisu na ZFŚS.
 5. Osoby uwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS – w tym:
  • odpisy obligatoryjne i uznaniowe,
  • członek rodziny a członek gospodarstwa domowego – prawne aspekty,
  • pracownicy nie wykonujący faktycznie pracy (urlopy, oddelegowania itp),
  • pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
 6. Obligatoryjny zakres ewidencjonowania Funduszu w księgach rachunkowych.
 7. Pojęcie kryteriów socjalnych – zamknięty katalog.
 8. Ustawowy zakres działalności socjalnej, czyli na co mogą (lub nie) być przeznaczone środki ZFŚS.
 9. Ustalanie dochodu  do celów socjalnych, w tym sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych – w tym możliwość żądania przez pracodawcę niezbędnych dokumentów.
 10. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS, w tym metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu na ZFŚS.
 11. Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS.
 12. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe – dokumenty, oprocentowanie oraz  kwestia podatkowania świadczeń i odprowadzenia składek FUS.
 13.  Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do wewnętrznych procedur w ZFŚS oraz kwestia konsultacji ze związkami zawodowymi.
 14. Komisje socjalne – zasady tworzenia,  zadania oraz obowiązki dotyczące dochowania tajemnicy po wejściu w życie zmian przepisów dotyczących RODO od 4 maja 2019 r.
 15. Sytuacje obligujące osoby uprawnione do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
 16. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.
 17. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS, w szczególności egzekucja komornicza i administracyjna.
 18. Przykładowy Regulamin ZFŚS.
 19.  Dyskusja.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 w JST
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-09-23
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów