Wprowadzenie do VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-07-29
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 24 lipca 2019  r.

TRENER

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej. Jest ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych.  Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy VAT

 • Istota podatku VAT jako podatku od wartości dodanej, podstawowe zasady systemu podatku VAT.
 • Prawo rządzące podatkiem VAT.
 • Rola prawa Unii Europejskiej .
 • Rola orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE.
 • Rola interpretacji prawa podatkowego Ministra Finansów.
 • Gdzie szukać przepisów i orzeczeń.
 • Struktura polskich przepisów dotyczących VAT (ustawy i rozporządzenia).
 • Czynności opodatkowane VAT.

2. Podatnik i czynności opodatkowane

 •  Definicja podatnika VAT.
 •  Kiedy jednostka działa jako podatnik – przesłanki rozróżnienia charakteru czynności, obszary problematyczne.
 •  Centralizacja VAT – specustawa i orzecznictwo.
 •  Dofinansowanie - jak podjąć decyzję co do kwalifikowalności VAT'u w danym przedsięwzięciu.
 •  Zmienne orzecznictwo odnośnie inwestycji wodno-kanalizacyjnych, hal sportowych, targowisk, cmentarzy.
 •  Zmiany w zakresie definicji pierwszego zasiedlenia.
 •  Wywłaszczenia.
 •  Odszkodowania.
 •  Najem i dzierżawa.
 •  Dotacje celowe i projektowe.
 •  Zadania zlecone a VAT, działalność statutowa a gospodarcza.
 •  Pojęcie opodatkowanej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług.
 •  Sprzedaż nieruchomości i środków trwałych.

3. Elementy podatku

 • Podstawa opodatkowania.
 • Stawki VAT.
 • Zwolnienia z VAT.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego.

4. Odliczanie VAT

 •  Zasady odliczania VAT – od jakich zakupów przysługuje prawo do odliczenia a od jakich nie.
 •  Momenty odliczania VAT, kiedy powstaje prawo do odliczenia.
 •  Proporcja odliczania VAT – istota oraz zasady kalkulacji, alokacja bezpośrednia.
 •  Pojęcie prewspółczynnika.
 •  Jak wyliczyć współczynnik i jak go korygować.
 •  Alokacja bezpośrednia zakupów.
 •  Kiedy podmiot może odpowiadać za rozliczenie VAT jako nabywca – nowe towary.
 •  Jak rozliczyć VAT i jak wystawić fakturę w tzw. zwrotnym rozliczeniu.

5. Kwestie formalne

 • Korekty faktur.
 • Split payment – podzielona płatność.
 • Obowiązki dokumentacyjne i techniczne:
  • rejestry,
  • JPK,
  • faktury,
  • deklaracje,
  • informacje podsumowujące.
 • Kasy fiskalne.
 • Należyta staranność w VAT.

6. Inne kwestie istotne dla sektora

 •  Transakcje międzynarodowe – podstawy.
 •  Nieodpłatne przekazania a VAT.
 •  Rola wewnętrznych procedur podatkowych.
 •  Odpowiedzialność za nieprawidłowe rozliczenia VAT.
 •  Zabezpieczanie ryzyka podatkowego w jednostce.
 •  Występowanie o interpretację Ministra Finansów.
 •  Przygotowanie do kontroli podatkowej – obszary „wrażliwe”.

7. Sesja pytań

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Wprowadzenie do VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-07-29
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

August 2019
MoTuWeThFrSaSu
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów