Warsztaty dla informatyków – polityka bezpieczeństwa informacji oraz instrukcja zarządzania systemami informatycznymi

Kategoria:
Pozostałe
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-07-05
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 2 lipca  2019  r.

TRENER

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji.  Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe pojęcia

 • Polityka bezpieczeństwa informacji.
 • Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi.
 • Ewidencja upoważnień.
 • Upoważnienia.
 • Oświadczenie o zachowaniu poufności.
 • Analiza ryzyka i zagrożeń.
 • Kodeksy postępowania.

2. Przeprowadzanie analizy ryzyka i zagrożeń w systemach informatycznych

 • Na czym polega analiza?
 • Niezbędne elementy analizy zagrożeń.

3. Tworzenie polityki bezpieczeństwa krok po kroku

 • Rola i zadania informatyka.
 • Elementy obligatoryjne Polityki.
 • Metodyka tworzenia Polityki – zagadnienia praktyczne.

4. System ochrony danych: Zachowanie poufności w systemach w praktyce

 • Obligowanie pracowników/współpracowników do zachowania informacji w poufności.
 • Nadawanie/zmienianie upoważnień/uprawnień.
 • Prowadzenie ewidencji upoważnień/uprawnień.

5. Tworzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym krok po kroku

 • Rola informatyka w przygotowaniu Instrukcji.
 • Elementy obligatoryjne Instrukcji.
 • Metodyka tworzenia Instrukcji – zagadnienia praktyczne.

6. System ochrony danych: Zarządzanie systemami i sieciami

 • Procedury eksploatacyjne i zakresy odpowiedzialności.
 • Zarządzanie usługami strony trzeciej.
 • Ochrona przed szkodliwym i mobilnym kodem.
 • Kopie zapasowe.
 • Monitorowanie.
 • Zarządzanie ciągłością działania.
 • Kontrola dostępu.
 • Wymagania biznesowe dla kontroli dostępu.
 • Zarządzanie dostępem użytkowników.
 • Odpowiedzialność użytkowników.
 • Kontrola dostępu do sieci, Kontrola dostępu do systemów operacyjnych, Kontrola dostępu do aplikacji i informacji.
 • Przetwarzanie i komunikacja mobilna.
 • Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa informacji.
 • Zgłaszanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji i słabości.
 • Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa informacji i udoskonalenia – procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Warsztaty dla informatyków – polityka bezpieczeństwa informacji oraz instrukcja zarządzania systemami informatycznymi
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-07-05
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów