Ustawa o dowodach osobistych. Problematyka wydawania dowodów osobistych na tle praktyki i orzecznictwa. Stosowanie kpa do spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych

Kategoria:
USC, ewidencja ludności, sprawy obywatelskie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, SALEOMEGA.PL
Termin:
2019-11-22
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
399 zł netto/os.
Rabat:
10% (359,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 18 listopada 2019  r.

TRENER

Magister administracji, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada praktykę w kancelarii prawnej, wieloletni pracownikiem administracji samorządowej, obecnie inspektor wojewódzki ds. kontroli w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stany cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz rejestracji i kwalifikacji, k.p.a.). Prowadząca szkolenia głównie dla pracowników jst oraz pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady wydawania dowodów osobistych:

 • Uprawnienie do złożenia wniosku i miejsce złożenia wniosku.
 • Obecność wnioskodawcy przy składaniu wniosku.
 • Elementy obligatoryjne wniosku.
 • Odbiór dowodu osobistego oraz odbiór dokumentu przez pełnomocnika.

2. Odmowa wydania dowodu osobistego:

 • Postępowanie wyjaśniające.
 • Przesłanki odmowy wydania dowodu osobistego.
 • Podstawa prawna, uzasadnienie decyzji.
 • Odpowiednie stosowanie przepisów KPA.

3. Wymiana i unieważnienie dowodu osobistego – tryby postępowania:

 •  Wydanie nowego dowodu osobistego.
 •  Utrata dowodu osobistego.
 •  Uszkodzenie dowodu osobistego.
 •  Ustawowe terminy unieważnienia dowodu osobistego; właściwość organu unieważniającego dowód osobisty.

4. Stwierdzenie nieważności dowodu osobistego:

 •  Przesłanki stwierdzenia nieważności dowodu osobistego.
 •  Podstawa prawna, uzasadnienie decyzji.
 •  Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

5. Omówienie najczęściej powtarzających się nieprawidłowości na tle orzecznictwa WSA, NSA, doktryny oraz praktyki kontrolerskiej.

6. Dyskusja.

7. Wzory pism i dokumentów.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Ustawa o dowodach osobistych. Problematyka wydawania dowodów osobistych na tle praktyki i orzecznictwa. Stosowanie kpa do spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, SALEOMEGA.PL
Termin: 2019-11-22
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 399 zł
Rabat: 10% (359,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów