Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach UE

Kategoria:
Fundusze europejskie
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-09-23
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 18 września 2019  r.

TRENER

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, dyrektor w Instytucji Wdrażającej, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada 19 letnie doświadczenie trenerskie. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS 2014. Ekspert w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne stosowania metod uproszczonych

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013
 • Wytyczne KE dotyczące opcji kosztów uproszczonych
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności z 2017 roku oraz propozycje zmian w roku 2019
 • Regulamin konkursu lub naboru pozakonkursowego
 • Specyficzne zapisy  umowy o dofinansowanie dotyczącej metod uproszczonych

2. Rodzaje uproszczonych metod rozliczania wydatków

 •  Koszty bezpośrednie:  stawki jednostkowe i kwoty ryczałtowe
 •  Koszty pośrednie:  stawki ryczałtowe
 •  Stosowanie różnych metod rozliczania wydatków na poziomie jednego projektu
 •  Obowiązek stosowania uproszczonych metod w projektach EFS do 100 000 euro dofinansowania
 •  Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem w projektach Powiatowych Urzędów Pracy
 •  Ryczałty w projektach ERASMUS

3. Przygotowanie projektu z zastosowaniem metod uproszczonych

 •  Wniosek o dofinansowanie z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków
 •  Opis zadań merytorycznych
 •  Zapisy w budżecie projektu
 •  Wskaźniki przy metodach uproszczonych
 •  Dokumenty gromadzone na potwierdzenie osiągnięcia wskaźników

4. Rozliczanie projektu z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków

 •  Dokumenty potwierdzające wydatki
 •  Zasady wypełniania wniosku o płatność przy zastosowaniu metod uproszczonych
 •  Rozliczanie wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi a reguła proporcjonalności
 •  Możliwe nieprawidłowości związane z metodami uproszczonymi
 •  Zakres kontroli realizacji rzeczowej projektu
 •  Uprawnienia kontroli w związku z zastosowaniem uproszczonych metod
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach UE
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-09-23
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów