Statuty gmin, miast, powiatów - tworzenie i procedura opracowania

Kategoria:
Radni, obsługa biura rady
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-07-16
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 10 lipca 2019 r.

TRENER
Dr prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal). Od wielu lat współpracuje, jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Technika opracowywania zmian do statutów:
  • Komisja statutowa.
  • Analiza obowiązujących statutów przez komisje Rady.
  • Wnioski do Komisji statutowej.
 2. Najczęstsze błędy i braki w statutach:
  • Przyjmowanie porządku obrad przez głosowanie.
  • Przyjmowanie protokołu z poprzedniej sesji poprzez głosowanie.
  • Dopuszczanie mieszkańców do głosu podczas sesji rady.
  • Regulacje dotyczące protokołowania posiedzeń rady i komisji.
  • Brak procedur dostępu radnych do informacji źródłowych.
  • Brak procedur „inicjatywy uchwałodawczej” (czyli jak wygląda droga od pomysłu do realizacji).
  • Brak procedur rozpatrywania przez radę skarg na organy.
  • Brak definicji interpelacji i postępowania związanego z udzieloną przez organ pisemną odpowiedzią.
  • Procedura przeprowadzania kontroli organów wykonawczych (uchwała ws. wniosków i zaleceń pokontrolnych).
  • Brak uprawnień sołtysów.
 3. Procedura wprowadzania zmian w statucie rady gminy (miasta, powiatu).
 4. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.2018.130) zmieniającej, m.in. ustawę o samorządzie gminnym z dniem 31 stycznia 2018 r.:
  • Obowiązek powołania komisji skarg, wniosków i petycji oraz określenia zasad i trybu jej działania,
  • Zasady tworzenia klubu radnych.
  • Zasady i tryb składania interpelacji i zapytań przez radnych oraz zasady i tryb udzielania na nie odpowiedzi
  • Zasady składania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
  • Zasady przeprowadzania głosowań jawnych.
  • Zasady jawności obrad organów stanowiących.
  • Tryb rozpatrywania inicjatyw uchwałodawczych klubu radnych.
  • Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych.
  • Zasady udziału mieszkańców i radnych w debatach na sesjach nad raportem o stanie gminy, powiatu, województwa.
  • Zasady wyznaczania przewodniczącego komisji rewizyjnej w samorządzie województwa.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Statuty gmin, miast, powiatów - tworzenie i procedura opracowania
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-07-16
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów