KURS: Specjalista ds. środków trwałych w jednostkach samorządu terytorialnego

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-09-24 do 2019-09-25
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
679 zł netto/os.
Rabat:
10% (611,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 19 września  2019  r.

TRENER

wykładowca, wieloletnia główna księgowa i doświadczony praktyk, zarówno z zakresu przepisów dotyczących ewidencji księgowej, jak i rozliczeń z ZUS czy tworzenia sprawozdań. Trenerem jest od 2006 roku i przeprowadziła już kilkaset szkoleń otwartych i zamkniętych, w tym m.in. z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i innych dla jednostek samorządu terytorialnego. Posiadaną wiedzę przekazuje w sposób prosty i konkretny, a jednocześnie poparty przepisami oraz wyjaśnieniami, co znacznie ułatwia słuchaczom zrozumienie problemu. W trakcie zajęć jest otwarta na nowe problemy i pytania, co jest doceniane przez uczestników

PROGRAM SZKOLENIA

 I. DZIEŃ

1. Podstawowe zagadnienia dotyczące środków trwałych:

 •  ustalenia wartości początkowej środków trwałych,
 •  działania podejmowane w ramach prawidłowej wyceny środków trwałych,
 •  dokumentowania środków trwałych w tym: zakończenia inwestycji, przyjęcia, przekazania odpłatnego i nieodpłatnego środków trwałych.

2. NOWA Klasyfikacja Środków Trwałych.
3. Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości – jego wpływ na sposób ujmowania środków trwałych w ewidencji.
4. Środki trwałe a pozostałe środki trwałe:

 • problem tzw. środków małocennych oraz środków trwałych w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont (…),
 • wskazanie różnic w pojęciach: środków trwałych i pozostałych środków trwałych między ustawą o rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (NOWY próg 10.000 zł).

5. Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych.
6. Ewidencja zakupu nowych części zestawów komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” – przykłady z KSR oraz z praktyki JST.

II. DZIEŃ

1. Remont a ulepszenie środków trwałych - jak ustalić różnicę między remontem a ulepszeniem.
2. Dokumenty związane z gospodarką majątkową:

 •  zasady rozliczenia druków ścisłego zarachowania, jakimi są arkusze spisów z natury oraz sposób ich wypełniania,
 •  druki dotyczące środków trwałych, m.in. OT, PT, LT.

3. Ewidencja księgowa dotycząca środków trwałych, w tym:

 •  Środki trwałe Konto 011, 013 i 020 – ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach,
 •  Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych – konta 071, 072.

4. Wpływ i sposób ujęcia wartości środków trwałych w bilansie z uwzględnieniem zmian w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasada rachunkowości (…).
5. Karty kontowe środków trwałych – forma papierowa i elektroniczna.
6. Ewidencja środków trwałych w systemach informatycznych w aspekcie przepisów ustawy o rachunkowości, rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont (…) oraz Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”.
7. Pytania, odpowiedzi – dyskusja.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: KURS: Specjalista ds. środków trwałych w jednostkach samorządu terytorialnego
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-09-24
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 679 zł
Rabat: 10% (611,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów