Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z uwzględnieniem nadchodzących zmian

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-09-26
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 23 września 2019 r.

TRENER
Od 2007 r. Dyrektor PCPR. Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Z pomocą społeczną związana od 1998 r. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej. Od 2003 r. Wiceprzewodnicząca a następnie Sekretarz w Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Od 2008 r. podejmuje działania w zakresie m.in promowanie idei rodzicielstwa zastępczego; wspierania i rozwoju różnych form rodzinnej pieczy zastępczej; organizowania pomocy i wsparcia w procesie usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Od 2015 r. członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zadania samorządów w zakresie wspierania rodziny.
 2. Przepisy ogólne.
 3. Praca asystenta rodziny.
 4. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka:
  • placówki wsparcia dziennego,
  • rodzina wspierająca.
 5. Ogólne przepisy dotyczące pieczy zastępczej.
 6. Rodzinna piecza zastępcza:
  • organizator rodzinnej pieczy zastępczej,
  • rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka,
  • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
 7. Instytucjonalna piecza zastępcza.
 8. Ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.
 9. Ocena rodziny zastępczej i Rodzinnego Domu Dziecka
 10. Pomoc dla osób usamodzielnianych.
 11. Zasady finansowania wspierania rodziny i pieczy zastępczej- świadczenia
 12. Proponowane zmiany w ustawie.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z uwzględnieniem nadchodzących zmian
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-09-26
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów