Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej po zmianach

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płaceKPA, prawo administracyjne, archiwa
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-10-30
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 24 października 2019  r.

TRENER

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji.  Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją kadrowo-płacową:

 • Ważniejsze akty polskiego prawa.
 • Podstawowe konstrukcje prawa.

2. Organizacja pracy kancelaryjnej:

 • Jednolity rzeczowy wykaz akt a zmiany w przechowywaniu dokumentacji kadrowo - płacowej.

3. Technika prowadzenia akt osobowych pracownika:

 • Podział akt osobowych pracownika na trzy części, chronologiczny, numeracja, każda część ze „stroną tytułową”.
 • Gromadzenie tylko kopii wymaganych dokumentów związanych z zatrudnieniem.
 • Potwierdzanie zagranicznych okresów zatrudnienia pracownika.
 • Akta osobowe pracownika przy przejęciu zakładu pracy lub jego części, przy ponownym zatrudnieniu oraz dla pracownika zatrudnionego na dwóch umowach.

4. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej, ochrona danych osobowych z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa:

 • Miejsce i warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Okresy przechowywania dokumentów.
 • Upoważnienia udzielone osobom przetwarzającym dane osobowe.
 • Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 • Techniczno-organizacyjne zabezpieczenie danych osobowych, zastosowane środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. 
 • Wydawanie kopii dokumentacji.
 • Ewidencja czasu pracy.

5. Zmiany w okresie przechowywania akt osobowych od 1 stycznia 2019 r.:

 • Obniżenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat - kogo dotyczy?
 • Nowe obowiązki pracodawców w zakresie sprawozdawczości.
 • Umożliwienie prowadzenia akt w formie elektronicznej - na jakich zasadach?
 • Zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 1 stycznia 2019 r. - co nas czeka?

6. Rozporządzenie RODO, nowa Ustawa ODO, Kodeks Pracy 2018 - zmiany w ochronie danych osobowych:

 • Nowe obowiązki pracodawców wynikające z RODO i ODO.
 • Rozszerzenie zakresu danych związanych z ubieganiem się o pracę.
 • Zmiany w kodeksie pracy a RODO.
 • Klauzule ochrony informacji.
 • Nowe kary administracyjne.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej po zmianach
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-10-30
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów