Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej

Kategoria:
Organizacja urzędu, zarządzanie
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-10-03
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 30 września 2019 r.

TRENER
Trener, coach, nauczyciel akademicki z dziesięcioletnim doświadczeniem. Ukończyła Szkołę coachingu w Instytucie Rozwoju Biznesu. Jest certyfikowanym coachem „The Practicioner Coach Diploma”, akredytowanym przez Noble Manhattan Coaching oraz International Institut of Coaching and Mentoring. Posiada certyfikat Zarządzania Projektami PRINCE2 Foundation. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: komunikacji interpersonalnej, asertywności, motywowania, automotywacji, autoprezentacji, wizażu, etykiety biznesowej i towarzyskiej, radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, zarządzania sobą w czasie, wspierania rozwoju, coachingu, wyzwalania kreatywności 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Trudne sytuacje w obsłudze klientów urzędu – z Wprowadzenie – w tej części szkolenia uczestnicy poznają zasady pracy w sekretariacie, przedyskutują kodeks etyczny pracownika sekretariatu oraz wyodrębnią kluczowe kompetencje niezbędne do wykonywania obowiązków zawodowych na tym stanowisku - sekretariat „sercem i wizytówką” urzędu.
  •  Rola sekretariatu w sprawnym funkcjonowaniu urzędu.
  • Etyka zawodowa pracy w sekretariacie.
  • Profesjonalizm funkcjonowania sekretariatu.
  • Kompetencje pracownika sekretariatu + moja analiza SWOT (słabe strony, mocne strony, - szanse i zagrożenia).
 2. Sekretariat jako centrum zarządzania przepływem informacji - w tej części szkolenia uczestnicy poznają zasady przepływu informacji pisemnych, telefonicznych, ustnych, redagowania dokumentów urzędowych oraz przećwiczą ich tworzenie w formie warsztatów.
  • Przepływ informacji.
  • Proces komunikacji (nadawanie komunikatów, aktywne słuchanie, mowa ciała).
  • Rozmowy telefoniczne (etykieta telefoniczna, anonsowanie rozmów, filtrowanie rozmów, umawianie spotkań, pozyskiwanie i udzielanie informacji przez telefon, ochrona informacji).
  • Rodzaje pism urzędowych, elementy składowe pism, części pisma, protokoły, sprawozdania, notatki.
  • Zasady profesjonalnego tworzenia pism urzędowych.
  • Redagowanie dokumentacji urzędowej w formie klasycznej (drukowanej).
  • Redagowanie dokumentacji urzędowej w formie elektronicznej.
  • Ćwiczenia praktyczne w formatowaniu dokumentów urzędowych.
  • Prowadzenie terminarza i organizacja spotkań służbowych.
  • Prowadzenie dokumentacji zdarzeń i archiwum.
 3. Planowanie i organizacja pracy sekretariatu – w tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób efektywnie zarządzać sobą w czasie, zaplanować dzień, tydzień, miesiąc pracy, w jaki sposób zarządzać kalendarzem przełożonych.
  • Zasady dobrej organizacji pracy własnej i pracy przełożonych.
  • Jak efektywnie zarządzać sobą w czasie?
  • Zasady efektywnego zarządzania kalendarzem przełożonych.
  • Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.
  • Złodzieje czasu - jak je eliminować.
  • Praktyczne zasady zarządzania sobą w czasie: metoda ABC, zasada Pareto, Matryca Eisenhovera, zasada 60/40, metoda ALPEN.
  • Sporządzanie planów dnia swoich i przełożonych.
  • Narzędzia wspomagające zarządzanie sobą w czasie – kalendarze, multiplanery, aplikacje.
  • Jak sporządzać profesjonalne notatki ze spotkań?
 4. Kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika sekretariatu – urzędowy savoir-vivre – z tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak ważne jest ich stanowisko pracy w procesie kształtowania dobrego wizerunku urzędu, w jaki sposób przygotować spotkanie służbowe, przywitać gości, dobrać garderobę.
  •  Urzędowy savoir-vivre – podstawowe zasady.
  • Przywitanie gości, dbanie o dobry wizerunek urzędu.
  • Zasady precedencji (pierwszeństwa) – hierarchia stanowisk i funkcji, zasady pierwszeństwa podczas powitania, przedstawiania, zasiadania przy stole.
 5. Zasady dress codu – co klientom urzędu mówi tego modułu uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób profesjonalnie obsługiwać różnych klientów urzędu
  • Profesjonalna komunikacja a kształtowanie wizerunku urzędu.
  • Umiejętność słuchania – trzy poziomy słuchania, słuchanie aktywne, osiem ukrytych programów
  • Sztuka zadawania pytań – pytania kartezjańskie, metoda C5, model TGROW, analiza transakcyjna Ericka Bern'a.
  • Komunikacja niewerbalna i jej wpływ na komunikację.
  • Sztuka asertywności – podstawowe zasady asertywności, techniki asertywnej rozmowy: jestem słoniem; kocham, ale nie dam; zdarta płyta; jujitsu; asertywna odmowa.
 6. Profil skutecznej asystentki/asystenta – w tej części uczestnicy poznają swój styl pracy, dowiedzą się jak sobie lepiej radzić  pracy z sytuacjami stresowymi.
  • Analiza własnego stylu pracy i działania.
  • Praca w stresie.
  • Sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-10-03
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

August 2019
MoTuWeThFrSaSu
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów