Procedura postępowania przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzeń. Zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-04-30
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 25 kwietnia 2019 r.

TRENER
Trener z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym. Szkoli zarówno czynnych zawodowo specjalistów, pracowników administracji publicznej, kadrę zarządzającą, głównych księgowych i kadrowców jak i przedsiębiorców. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki JST oraz zagadnień prawa pracy. Autorka kilkudziesięciu publikacji i wdrażania procedur i instrukcji w administracji, konsultant Infor-u.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie do zagadnienia egzekucji z wynagrodzeń.
 2. Potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika:
  • Podstawa dokonywania obowiązkowych potrąceń i dokumenty uprawniające do dokonania potrącenia.
  • Egzekucja alimentacyjna.
  • Egzekucja zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi.
  • Egzekucja kar pieniężnych udzielonych pracownikowi.
  • Zbieg potrąceń obligatoryjnych.
  • Kwota wolna od potrąceń.
 3. Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika:
  • Podstawa dokonywania obowiązkowych potrąceń i dokumenty uprawniające do dokonania potrącenia.
  • Potrącenia na rzecz banków.
  • Dobrowolne potrącenia na rzecz funduszu socjalnego.
  • Składki i wpłata na kasę zapomogowo-pożyczkową.
  • Zbieg potrąceń dobrowolnych.
  • Kwota wolna od potrąceń.
 4. Potrącenia ze świadczeń dodatkowych ze stosunku pracy:
  • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  • Podróż służbowa.
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
  • Abonamenty medyczne.
 5. Świadczenia wolne od potrąceń:
  • Ekwiwalenty.
  • Odprawa emerytalna.
  • Nagroda jubileuszowa.
  • „Trzynastka” oraz nagrody z zysku i należności bilansowe.
 6. Potrącenia z zasiłków:
  • Kto może dokonać potrącenia z zasiłków?
  • Zbieg potrąceń.
  • Potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu.
 7. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.
 8. Procedura postępowania w przypadku zajęcia wynagrodzeń lub zasiłków:
  • Tytuł wykonawczy i egzekucyjny.
  • Pismo o zajęciu wynagrodzenia za pracę.
  • Wezwanie w sprawie zestawienia składników wynagrodzeń.
  • Obowiązki pracodawcy wobec organów uprawnionych do zajęcia wynagrodzenia.
  • Terminy realizacji zajęcia.
  • Zakres i obieg informacji dotyczących zajęcia.
  • Ustalanie stanu zadłużenia.
  • Spłata zadłużenia i rozliczenie dłużnika.
  • Konsekwencje dokonania przez pracodawcę nieprawidłowego potrącenia.
 9. Zbieg egzekucji do wynagrodzenia za pracę:
  • Zbieg egzekucji sądowych.
  • Zbieg egzekucji administracyjnych.
  • Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.
 10. Wstrzymanie egzekucji.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Procedura postępowania przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzeń. Zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-04-30
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

August 2019
MoTuWeThFrSaSu
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów