Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-07-09
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 4 lipca 2019 r.

TRENER
Była skarbnik Gminy, koordynatorka wdrożenia budżetu zadaniowego w gminie – jednej z pierwszych w kraju. Absolwentka I Kursu Trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii w ramach Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGOs. Od 2008 r. realizuje szkolenia i doradztwo z zakresu finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej, rachunkowości budżetowej. Realizuje autorskie programy szkoleniowe dla jednostek sektora finansów publicznych: kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, gospodarowanie mieniem itp. Jest autorką artykułów w prasie branżowej i specjalistycznej.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Omówienie zmian związanych z modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów - szczególnie w działach 730, 750, 853.
 2. Nowy paragraf dochodów: 022 Danina solidarnościowa.
 3. Zmiana  paragrafów dochodów  227 i 252.
 4. Zmiana paragrafów wydatków: 226, 227, 250, 252, 260, 405, 412, 444.
 5. Uchylenie paragrafu dochodów i wydatków 253.
 6. Najczęstsze problemy interpretacyjne  paragrafów dochodów m.in.:
  • odsetki 091, 092,
  • wpływy z różnych opłat 069, a 097,
  • kary 057 i 058,
  • inne min. 094, 095, 291 i 295, 666 i 669
 7. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
  • materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
  • oprogramowania  430 a 421, 443, 424,
  • umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
  • nagród konkursowych 419 a 304
  • opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443
  • świadczeń 311 a 302,
  • delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
  • ekspertyz 439,
  • tłumaczeń 438,
  • usług między jst 433,
  • energii 426,
  • usług zdrowotnych 428 a 430,
  • szkoleń 455, 470 i 430,
  • opłat komorniczych 461,
  • remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.
 8. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
 9. Pytania.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-07-09
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów