Prawo wodne – wybrane zagadnienia dla pracowników zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, pozwoleniami na budowę oraz nadzorów budowlanych

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-09-27
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 23 września 2019 r.

TRENER
Radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym struktur gospodarki wodnej, mający doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Organy w sprawach gospodarowania wodą – omówienie podmiotów zajmujących się sprawami gospodarowania wodą.
 2. Prawo własności wód – omówienia prawa własności w stosunku do wód.
 3. Procedura planistyczna w kontekście Prawa wodnego – omówienie udziału w tej procedurze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP).
 4. Postępowanie w sprawach WZ i ULICP z udziałem PGW WP – przedstawienie  zasad współdziałania organów w tym zakresie.
 5. Zgoda wodnoprawna – omówienie tego pojęcia i wskazanie czynności wchodzących w jego zakres.
 6. Zgłoszenie wodnoprawne – przedstawienie tego zagadnienia i procedury w tym zakresie.
 7. Zasady utrzymywania urządzeń wodnych – omówienie tych zasad, z uwzględnieniem zasady partycypacji.
 8. Legalizacja nielegalnego urządzenia wodnego – omówienie procedury i zasad legalizacji oraz organu właściwego.
 9. Rozbiórka urządzenia wodnego – przedstawienie przesłanek rozbiórki oraz procedury w tym zakresie, z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa sądowego, wskazanie na relację z prawem budowlanym.
 10. Naruszenie stosunków wodnych – omówienie tego zagadnienia, wraz z orzecznictwem sądowym, w kontekście przepisów prawa budowlanego.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Prawo wodne – wybrane zagadnienia dla pracowników zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, pozwoleniami na budowę oraz nadzorów budowlanych
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-09-27
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów