Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-07-19
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 16 lipca  2019  r.

TRENER

Od 1998 roku do chwili obecnej  zaangażowany w pracę na rzecz Polskich organizacji pozarządowych w zakresie edukacji i profilaktyki patologii społecznych. Od 2003 roku do dnia dzisiejszego współzałożyciel i Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES. Trener szkoleń psychospołecznych. Członek założyciel ogólnopolskiego ruchu społecznego i Stowarzyszenia Mężczyźni przeciw Przemocy. Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS, Członek Założyciel i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej, Propagator i facylitator polskiego modelu programu dla sprawców przemocy w rodzinie. Trener i edukator dyplomowany specjalista w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, autor publikacji na temat realizacji procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Omówienie obowiązków służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktów prawnych.
2. Metody diagnozy zjawiska przemocy – rozpoznawanie przemocy.
3. Praktyczne aspekty realizacji procedury Niebieskiej Karty.
4. Prowadzenie dokumentacji ZI i GR.
5. Jak przygotować się do kontroli ZI i GR

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-07-19
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

August 2019
MoTuWeThFrSaSu
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów