Postępowanie podatkowe że szczególnym uwzględnieniem kwestii pełnomocnictw

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-04-25
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 19 kwietnia 2019 r.

TRENER
Radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z ponad 10- letnim doświadczeniem orzeczniczym, specjalista w zakresie Kpa, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, opłaty śmieciowej. Wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, trener prowadzący szkolenia na terenie całego kraju

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Strona postępowania  (definicja, wielość stron, wybrane zagadnienia praktyczne)
 2. Zastępstwo procesowe w postępowaniu podatkowym
  • czym jest stosunek pełnomocnictwa (pełnomocnik, pełnomocnik do doręczeń, wyręczyciel)
  • rola pełnomocnika w postepowaniu podatkowym
  • kto może być pełnomocnikiem
  • rodzaje pełnomocnictw
  • dokument pełnomocnictwa
  • profesjonalni pełnomocnicy – problem PPS-1
  • problem braków w pełnomocnictwie oraz braku pełnomocnictwa
  • opłata skarbowa od pełnomocnictwa
 3. Wszczęcie postępowania podatkowego
  • kiedy i w jakiej formie
  • kiedy nie jest wymagane wydanie postanowienia o wszczęciu z urzędu
 4. Podatki lokalne –charakterystyka
  • Przedmiot opodatkowania
  • wyrok TK z 13 grudnia 2017 sygn. akt SK 48/15
  • Podmiot opodatkowania
  • Podstawa opodatkowania
 5. Postępowanie wyjaśniające
  • dowody w ujęciu ogólnym,
  • ewidencja gruntów i budynków jako źródło dowodowe w postępowaniu wymiarowym,
  • deklaracja podatkowa jako dowód,
  • oględziny
 6. Obowiązki organu podatkowego w toku postępowania.
  • ciężar dowodu (w sprawach wymiaru i udzielenia ulg w spłacie zaległości podatkowych)
  • zapewnienie czynnego udziału strony w postępowaniu
 7. Zasady doręczania pism.
  • doręczenia tradycyjne
  • dokumentacja doręczenia – reklamacje pocztowe
  • doręczenia elektroniczne (problem żądania doręczenia na adres poczty elektronicznej – poza ePUAP
 8. Zawieszenie i podjęcie postępowania (przesłanki zawieszenia,  wybrane zagadnienia praktyczne)
  • Zagadnienie wstępne - istota
  • Śmierć strony  w toku postępowania
  • Zawieszenie a tryby nadzwyczajne/skarga do sądu na decyzję kasatoryjną
 9. Dopuszczalność prowadzenia postępowania i wydania decyzji
  • dopuszczalność wymiaru art. 68 Ordynacji podatkowej
  • przedawnienie zobowiązania podatkowego
  • przerwa w biegu terminu przedawnienia
 10. Decyzja podatkowa (elementy, znaczenie)
 11. Rektyfikacja decyzji (usunięcie oczywistych omyłek, uzupełnienie decyzji)
 12. Wykonalność decyzji podatkowych
  • przesłanki nadania rygoru
  • postanowienie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności
 13. Postępowanie organu podatkowego I instancji w przypadku wniesienia odwołania
  • zmiana decyzji we własnym zakresie
  • przekazanie dokumentów
 14. Postępowanie organu podatkowego I instancji w razie uchylenia decyzji przez organ odwoławczy.
 15. Wzruszenie decyzji w trybach nadzwyczajnych – przesłanki i różnice
  • wznowienie postępowania,
  • stwierdzenie nieważności,
  • art. 254 Ordynacji podatkowej
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Postępowanie podatkowe że szczególnym uwzględnieniem kwestii pełnomocnictw
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-04-25
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

August 2019
MoTuWeThFrSaSu
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów