Ochrona informacji niejawnych. Nowe zadania na rok 2019 – zasady prowadzenia dokumentacji, kontrole, sprawozdania

Kategoria:
Pozostałe
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-11-25
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 20 listopada 2019 r.

TRENER
Wieloletni praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Obowiązujące w 2019 r. przepisy dot. ochrony informacji niejawnych.
 2. Zasady wdrażania zmian w przepisach wykonawczych  do ustawy.
 3. Rola pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w jednostce.
 4. Czy istnieje obowiązek zorganizowania wyodrębnionej komórki organizacyjnej?
 5. Kiedy tworzymy kancelarię tajną a kiedy kancelarię niejawną.
 6. Jak dokonać przeglądu dokumentów niejawnych , zmiany lub zniesienia  klauzuli tajności i  jak sporządzić protokół?
 7. Okresy ochronne dla dokumentów niejawnych – zasady.
 8. Zasady prawidłowego opisywania dokumentów niejawnych.
 9. Jak prawidłowo prowadzić książki i dzienniki ewidencyjne?
 10. Zasady dostępu do informacji niejawnych przez kierownika jednostki.
 11. Zasady i rodzaje uprawnień jakie powinien posiadać pracownik jednostki w przypadku dostępu do różnych klauzul tajności.
 12. Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – zasady wypełniania.
 13. Szacowanie i ocena ryzyka - krok po kroku:
  • dobór środków bezpieczeństwa fizycznego,
  • metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego,
  • ocena istotności czynników, które mogą mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych – krok po kroku.
 14. Bezpieczne Stanowisko Komputerowe – zasady akredytacji:
  • Procedury Bezpiecznej Eksploatacji,
  • Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa,
  • Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
  • Administrator Systemu.
 15. Archiwizacja i niszczenie dokumentów niejawnych – zasady.
 16. Jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Ochrona informacji niejawnych. Nowe zadania na rok 2019 – zasady prowadzenia dokumentacji, kontrole, sprawozdania
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-11-25
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów