Ochrona danych osobowych w świetle RODO w ośrodkach pomocy społecznej - praktyczne wskazówki

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-07-19
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 16 lipca 2019  r.

TRENER

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji.  Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych:

 • Rozporządzenie unijne (RODO): zakres przedmiotowy, podmiotowy i terytorialny.
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy krajowej.
 • Nowa ustawa krajowa o ochronie danych osobowych.

2. Przegląd podstawowych definicji RODO i ich znaczenie:

 • Zbiór danych.
 • Przetwarzanie.
 • Administrator danych.
 • Podmiot przetwarzający.
 • Odbiorca.
 • Dane dotyczące zdrowia.
 • Dane genetyczne.
 • Privacy by Design.
 • Privacy by Default.
 • Inne.

3. Ogólne zasady ochrony danych osobowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

 •  Działanie zgodne z prawem:
 •  Ograniczenie celu.
 •  Minimalizacja danych.
 •  Prawidłowość.
 •  Ograniczenie przechowywania.
 •  Integralność i poufność.
 •  Rozliczalność.
 •  Obowiązki dyrektora OPS.
 •  Przygotowanie Systemu Ochrony Danych Osobowych zgodnego z RODO.
 •  Upoważnienia.
 •  Renegocjacje umów z zewnętrznymi podmiotami/ dostawcami usług (np. zewnętrzna księgowość, archiwum).
 •  Nowe zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Prawa i obowiązki OPS jako administratora danych:

 • Obowiązki informacyjne.
 • Obowiązek wdrożenia odpowiednich zabezpieczających środków technicznych i organizacyjnych.
 • Zasady powierzenia przetwarzania danych.
 • Umowa powierzenia przetwarzania - charakter, forma, zakres podmiotowy i przedmiotowy.
 • Obowiązek zgłaszania naruszeń danych osobowych.
 • Przetwarzanie numeru PESEL.

5. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane:

 • Prawo dostępu.
 • Prawo sprostowania.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Wyłączenia niektórych praw w ramach funkcjonowania jednostek opieki społecznej.

6. Dokumentacja ochrony danych osobowych - przygotowanie i wdrożenie:

 • Polityka ochrony danych osobowych.
 • Rejestr czynności przetwarzania.
 • Ocena skutków dla ochrony danych.

7. Inspektor ochrony danych:

 • Charakterystyka ogólna.
 • Status IOD.
 • Podstawa zatrudnienia.
 • Uprawnienia i obowiązki.
 • Odpowiedzialność.

8. Kodeksy postępowania i certyfikacja:

 •  Kodeks ochrony danych osobowych w medycynie.
 •  Proces certyfikacyjny - zasady i korzyści.

9. Organy nadzorcze - postępowania kontrolne:

 • Zasady i tryb prowadzenia postępowań kontrolnych.

10. Naruszenie zasad ochrony danych osobowych - odpowiedzialność prawna:

 •  Środki ochrony prawnej osób, których dane są przetwarzane.
 •  Odpowiedzialność cywilna.
 •  Sankcje administracyjne.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Ochrona danych osobowych w świetle RODO w ośrodkach pomocy społecznej - praktyczne wskazówki
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-07-19
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

August 2019
MoTuWeThFrSaSu
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów