Ochrona Danych Osobowych w projektach dofinansowanych z funduszy UE

Kategoria:
KPA, prawo administracyjne, archiwaFundusze europejskie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-09-20
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 17 września 2019 r.

TRENER

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji.  Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

PROGRAM SZKOLENIA

1.     Uregulowania prawne polskie i unijne w kontekście RODO:

-         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych a przepisy regulujące prowadzenie i przechowywanie dokumentacji projektów dofinansowanych przez UE w perspektywie finansowej 2014-2020.

-         Analiza definicji ustawowych (dane osobowe, zbiór danych, przetwarzanie danych, ADO, IOD, UODO).

-         Definicje ustawowe a praktyka (problemy interpretacyjne).

-         Nietypowe dane osobowe: wizerunek, dane biometryczne, numer IP komputera, nagrania głosowe.

-         Czy dane przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą podlegają przepisom ustawy?

2.     Administrator Danych w kontekście projektów UE:

-         Kto jest Administratorem Danych w ramach programów operacyjnych?

-         Konsekwencje przypisania do roli Administratora.

-         Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności Administratora.

-         Okres przechowywania danych obywateli i pracowników jednostki oraz warunki ich pozyskania w ramach projektów UE.

-         Zasada adekwatności w kontekście projektów UE.

-         Kiedy można zbierać dane wrażliwe?

-         Prawa obywatela - obowiązek uaktualnienia, obowiązek informacyjny i sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

-         Kiedy można przetwarzać dane obywateli i pracowników?

-         Jak prawidłowo sformułować zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

-         W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych?

-         Odpowiedzialność na gruncie RODO.

-         Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Prawo do uzyskania kopii danych.
 2. Prawo do bycia zapomnianym.

c.Prawo do ograniczenia przetwarzania.

 1. Prawo do przenoszenia danych.
 2. Prawo do sprostowania danych.

3.     Projekty UE a RODO.

-         Operacje przetwarzania danych w projektach.

-         Statut podmiotowy uczestników programów operacyjnych.

-         Obowiązki informacyjne, regulaminy, wnioski o dofinansowanie i umowy w projektach a RODO - nowe obowiązki.

4.     Szacowanie ryzyka dla danych osobowych w projektach UE.

-         Zasady wynikające z przepisów.

-         Metody szacowania ryzyka.

-         Ocena skutków.

-         Plany postępowania z ryzykiem dla danych osobowych.

-         Przykłady szacowania ryzyka.

5.     Panel dyskusyjny.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Ochrona Danych Osobowych w projektach dofinansowanych z funduszy UE
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-09-20
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów