Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-07-15
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
399 zł netto/os.
Rabat:
10% (359,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 10 lipca 2019  r.

TRENER

Radca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - kierujący Zespołem ds. Inwestycji Liniowych Departamentu Ocen Oddziaływania Na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, posiada doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie odpowiedzi Komisji Europejskiej w związku ze skargami dotyczącymi ooś dla inwestycji ubiegających się o dofinansowanie, przygotowywanie pism procesowych do sądów administracyjnych) oraz bogatą praktykę jako wykładowca (ponad 500 godzin zajęć z dziedziny ocen oddziaływania na środowisko).

PROGRAM SZKOLENIA

1.      Wprowadzenie.
2.      System ocen oddziaływania na środowisko – podstawy prawne.
3.      Najnowsze zmiany przepisów w zakresie ooś (m.in. Wynikające z nowej ustawy prawo wodne).
4.      Klimat i bioróżnorodność w ooś – zarys.
5.      Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć:

 • Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000.
 • Podział przedsięwzięć, przedsięwzięcia podlegające ooś.
 • Postępowania, w ramach których przeprowadza się ooś.
 • Organy przeprowadzające ooś.
 • Screening.
 • Zakres raportu, scoping.
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Opiniowanie przez właściwe organy.

6. Udział społeczeństwa.
7. Zakres decyzji z ooś i bez ooś.

 • Europejska sieć ekologiczna Natura 2000.
 • Procedura oceny na obszar Natura 2000. 
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-07-15
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 399 zł
Rabat: 10% (359,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów