Nowelizacja Ustawy o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach obowiązująca od 4 maja 2019 r.

Kategoria:
Pozostałe
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-08-23
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 5 sierpnia 2019 r.

TRENER
Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji.  Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

PROGRAM SZKOLENIA

I.     Zakres zmian w Ustawie:

 1. Zakres i przedmiot zmian
 2. Nowe obowiązki Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 3. Nowe obowiązki archiwów państwowych w zakresie bezpieczeństwa danych
 4. Aktualizacja obowiązków informacyjnych o ograniczenia praw osób których dane dotyczą w związku z gromadzeniem akt w archiwach zakładowych/ składnicach akt

II.     Nowe obowiązki archiwów zakładowych i składnic akt wynikające z nowelizacji Ustawy

 1. Obowiązek przyjmowania, rejestrowania i przechowywania sprostowań i uzupełnień
 2. Prawa osób wynikające z RODO, a ograniczenia ich stosowania w archiwum zakładowym/ składnicy akt:
  • Ograniczenie prawa do bycia zapomnianym
  • Ograniczenie prawa do sprostowania
  • Ograniczenie prawa dostępu do danych
 3. Obowiązek nie ingerowania w materiały archiwalne
 4. Zapewnienie dostępu do danych w celach naukowych i archiwalnych

III. Zabezpieczenie danych w archiwum zgodnie z nowelizacją Ustawy

 1. Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji udostępniania akt
 2. Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji wypożyczania akt poza instytucję
 3. Zawieranie umów pomiędzy instytucją a użytkownikiem zakazujących dalszego przetwarzania danych przez osobę korzystającą z dokumentów
 4. Prowadzenie rejestru sprostowań i uzupełnień oraz zgłoszonych praw osób których dane dotyczą
 5. Prowadzenie rejestru zawartych umów

 IV.     Dyskusja

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Nowelizacja Ustawy o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach obowiązująca od 4 maja 2019 r.
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-08-23
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

September 2019
MoTuWeThFrSaSu
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów