Negocjacje i mediacje w pomocy społecznej

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-07-30
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 25 lipca 2019  r.

TRENER

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła Studium Socjoterapii, Szkołę Trenerów, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz wiele specjalistycznych szkoleń przygotowujących do pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej i szkoleń z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Od 2004 r. szkoli profesjonalistów współpracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a od 2008 r. głównie kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Prowadzi terapię indywidualną, terapię par, mediacje rodzinne, superwizję dla doradców zawodowych, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kadry kierowniczej oraz counselling dla menadżerów. Jest autorką programów merytorycznych szkoleń, materiałów edukacyjnych, raportów z badań oraz artykułów dotyczących skutecznych metod zarządzania organizacją pozarządową.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zarządzanie konfliktem jako jedna z funkcji kierowniczych – umiejętności personalne i interpersonalne lidera zespołu, rozpoznawanie sytuacji przedkonfliktowej i konfliktowej i metody
 2. zapobiegania eskalacji sytuacji konfliktowych.
 3. Konflikty w zespole pracowniczym – źródła i typy konfliktów (komunikacja, zarządzanie, role zawodowe, osobowość, potrzeby).
 4. Cykl, dynamika oraz konsekwencje konfliktu.
 5. Działania i zachowania pracowników w sytuacji konfliktowej.
 6. Style reakcji na konflikt i ich wpływ na rozwiązywanie sporów.
 7. Problemy utrudniające rozumienie i porozumienie w sytuacji konfliktowej – relacje, wartości, informacje, parametry sytuacji, interesy i cele.
 8. Zniekształcenia w ocenie sytuacji i działania poszczególnych stron.
 9. Strategie rozwiązywania konfliktów oraz kryteria ich efektywnego i skutecznego stosowania – strategie pasywne i strategie aktywne, kryteria oceny przedmiotu i rozmiaru konfliktu oraz wyboru odpowiedniej strategii jego rozwiązywania.
 10. Elementy wzmacniające poszukiwanie i znajdowanie rozwiązań w konflikcie.
 11. Komunikacja interpersonalna sprzyjająca rozwiązaniom.
 12. Metody i techniki rozwiązywania sytuacji konfliktowych w pracy – deeskalacja konfliktu, mediacje i negocjacje.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Negocjacje i mediacje w pomocy społecznej
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-07-30
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

August 2019
MoTuWeThFrSaSu
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów