Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce - przeprowadzenie inwentaryzacji, najczęściej popełniane błędy, dokumentacja w kontekście nowych przepisów o KŚT i progu 10.000 zł

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-06-26
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 19 czerwca 2019 r.

TRENER
Wieloletnia główna księgowa, odpowiedzialna m. in. za opracowywanie projektów planów finansowych; gospodarowanie środkami budżetowymi, FP, środkami z funduszy strukturalnych (m. in. EFS) oraz innych funduszy celowych; kontrolę dyscypliny wydatkowanych środków; zarządzanie finansami unijnymi; nadzór finansowy w ramach SPO RZL i PO KL; dekretację i kwalifikację kosztów; rozliczanie i przesyłanie deklaracji do ZUS; sporządzanie sprawozdań oraz tworzenie dokumentacji księgowej. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania, wypełniania i korygowania błędów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, trener z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych itp.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe zagadnienia dotyczące środków trwałych:
  • NOWA Klasyfikacja Środków Trwałych – praktyczne działania w jednostkach związane ze zmianami KŚT,
  • problem tzw. środków małocennych oraz środków trwałych w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont (…) – NOWY próg 10.000 zł.
 2. Sposoby ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów w drodze:
  • spisu z natury,
  • uzgodnienia sald z bankami, dostawcami, odbiorcami oraz innymi kontrahentami jednostki,
  • weryfikacja prawidłowości stanów wynikających z ksiąg rachunkowych przez porównanie ich z odpowiednimi dokumentami.
 3. Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce:
  • uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność określonych osób lub stanowisk zaangażowanych do zorganizowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,
  • terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji,
  • rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych,
  • niedobory i szkody zawinione i niezawinione - ewidencja na kontach księgowych w przykładach.
 4. Działania formalne związane z inwentaryzacją:
  • obowiązki kierownika jednostki w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji,
  • powołanie i praca zespołów spisowych oraz komisji inwentaryzacyjnej,
  • przykładowy protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji,
  • kompetencje zespołu ds. inwentaryzacji zgodnie z zapisami w przepisach wewnętrznych jednostki.
 5. Wpływ i sposób ujęcia wartości środków trwałych w bilansie z uwzględnieniem zmian w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (…), w tym informacji dodatkowej.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce - przeprowadzenie inwentaryzacji, najczęściej popełniane błędy, dokumentacja w kontekście nowych przepisów o KŚT i progu 10.000 zł
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-06-26
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów