Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-09-23
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 18 września 2019 r.

TRENER
Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa, uczestnik prac legislacyjnych prac legislacyjnych w Sejmie RP, wieloletni pracownik departamentu mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, trener Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Doświadczony szkoleniowiec, praktyk w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi. 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu, najmu socjalnego lokalu  oraz umowy najmu na pomieszczenie tymczasowe:
  • wymogi przy ubieganiu się o taki lokal lub pomieszczenie (wyjaśnienie m.in. pojęcia „zamieszkiwanie” stosowanego np. przy: ubieganiu się o  najem lokalu mieszkalnego, wypowiedzeniu umów najmu z tytułu niezamieszkiwania czy też przy wstąpieniu w najem po śmierci najemcy),
 2. Pozbawienie lokatora tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub pomieszczenia tymczasowego przez właściciela:
  • wypowiadanie umów najmu w tym. omówienie ostatnich zmian dot. m.in.   nadmetrażu i miejscowości pobliskiej,
  • negocjacje w zakresie  rozwiązania stosunku prawnego,
  • powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu.
 3. Najem socjalny lokalu lub pomieszczenia tymczasowego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego w tym:
  • skuteczność oferty zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego powodująca wygaśnięcie  obowiązku dostarczenia takiego lokalu lub pomieszczenia jak również płacenia odszkodowania,
  • nowe zasady dotyczące  wskazania pomieszczenia  tymczasowego przez gminę.
 4. Obowiązek osóbzajmujących lokal mieszkalny lub pomieszczenie tymczasowe bez tytułu prawnegodo uiszczania odszkodowania:
  • w sytuacji nie posiadania prawomocnego wyroku sądowego orzekającego opróżnienie lokalu lub pomieszczenia tymczasowego,
  • w sytuacji, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia lokalu zamiennego lub lokalu na zasadach  najmu socjalnego lokalu,
  • w sytuacji uprawnień do pomieszczenia tymczasowego.
 5. Obowiązek odszkodowawczy  gminywzględem właściciela z tytułu niedostarczenia lokalu mieszkalnego osobom  uprawnionym do najmu socjalnego lokalu lub lokalu zamiennego oraz przysługującego im pomieszczeniatymczasowego.
 6. Opłaty zależne i niezależne od właściciela:
  • uchwały rady gmin w sprawie obniżek czynszu,
  • wypowiedzenie wysokości czynszu w związku z jego podwyżką,
  • wartość odtworzeniowa lokalu ( wyliczenie),
  • weryfikacja dochodów  a podwyżka czynszu.
 7. Uchwały radgmin– zmiany dokonane nowelizacją.
 8. Omówienie spraw związanych z:
  • kaucją (m.in. sposób rozliczania w zależności od okresu w jakim została ona wpłacona),
  • ulepszeniami,
  • lokalami zamiennymi: na czas koniecznej naprawy, w związku z koniecznością rozbiórki czy remontu budynku, z tytułu  nadmetrażu czy   planowanej sprzedaży (w tym: interpretacja definicji). Omówienie  zmian w tym zakresie dokonanych nowelizacją z dnia 13 czerwca 2019 r.
  • przedawnienie roszczeń.
 9. Omówienie spraw dotyczących  najmu  lokali na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, m.in.:
  • wypowiedzenie  lub rozwiązanie umowy najmu przez najemcę,
  • prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu  – sytuacja prawna m.in. najemców,
  • wejście w najem po śmierci najemcy, przy uwzględnieniu zmian dokonanych ustawą z dnia 13.06. 2019 r.
  • prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków (w tym: nabyte uprawnienia na podstawie przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanych na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 roku, ustawy Prawo lokalowe z 1959 r. i 1974 r. oraz ustawy z 1994. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych),
  • odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych opłat,
  • inne sprawy: np. korespondencja.
 10. Omówienie spraw  uregulowanych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, w tym:
  • tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wskazanie tymczasowego pomieszczenia lub noclegowni, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów oraz po tej dacie,  usunięcie ruchomości itp., 
  • problematyka związana z  żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego.
 11. Orzecznictwo sądowe.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-09-23
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów