Fundusz sołecki - narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego)

Kategoria:
Radni, obsługa biura rady
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-09-30
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 20 września 2019 r.

TRENER
Mgr prawa, urbanista, doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zatrudniona w Kancelarii Prawnej w Sulechowie. Doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa materialnego zdobyła prowadząc obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa lubuskiego. Od pięciu lat współpracuje również jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Sołtys i sołectwo.
 2. Zadania sołectwa, a fundusz sołecki.
 3. Procedury organizacji zebrania wiejskiego.
 4. Podstawowe przepisy regulujące funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego:
  • Podstawa prawna.
  • Uchwały organu stanowiącego dotyczące utworzenia, zwiększenia funduszu sołeckiego.
 5. Sposób ustalenia wysokości środków przypadających na określone sołectwo:
  • Ustalenie danych do wyliczenia wysokości środków przyznanych sołectwu.
  • Ograniczenia ustawowe wysokości środków na fundusz sołecki.
  • Wniosek sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
 6. Cele, na które mogą być wykorzystane środki z funduszu sołeckiego:
  • Na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku – zadania własne gminy.
  • Na wydatki związane z działaniem zmierzającym do usunięcia skutków klęski żywiołowej.
 7. Ustawowe terminy do:
  • Ustalenia przez Radę Gminy wysokości funduszu sołeckiego.
  • Przekazania informacji sołtysom o wysokości środków funduszu sołeckiego.
  • Ustalenia przez Ministra Finansów kwoty bazowej kraju do wyliczenia funduszu.
  • Przekazania przez sołtysów wniosków o przyznanie środków funduszu sołeckiego,
  • Podania przez organ wykonawczy informacji sołtysowi o odrzuceniu wniosku.
  • Ponownego rozpatrzenia odrzuconego wniosku sołtysa przez Radę Gminy.
 8. Dotacja celowa z budżetu państwa, jako zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego:
  • Dane do wyliczenia zwrotu wydatków.
  • Zasady wyliczania kwoty podlegającej zwrotowi.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Fundusz sołecki - narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego)
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-09-30
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów