Elektronizacja zamówień publicznych

Kategoria:
Zamówienia publiczne
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-09-26
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 23 września 2019 r.

TRENER
Prawnik, wykładowca, doradca prawny, konsultant, głównie w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych. Prowadzi autorskie wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadził szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia. Autor książek i licznych artykułów w zakresie finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli finansowej, np. „Przegląd czynów naruszenia dyscypliny finansów publicznych”, „Wewnętrzna kontrola finansowa w jednostce samorządu terytorialnego” oraz „Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych”

PROGRAM SZKOLENIA

I.  Wpływ elektronizacji zamówień publicznych na przygotowanie postępowania

II.  Przebieg postępowania a elektronizacja zamówień

 1. Etap składania ofert lub wniosków
  • Składania ofert/wniosków
  • Składanie JEDZ
  • Składanie innych elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia
  • Forma elektroniczna dokumentu
  • Postać elektroniczna dokumentu
  • Podpis elektroniczny
  • Elektroniczne środki komunikacji
  • Szyfrowanie dokumentów
  • Pełnomocnictwa
 2. Elektronizacja czynności w trakcie postępowania
  • Wezwania do uzupełnienia dokumentów
  • Wezwania do wyjaśnień
  • Zapytania i odpowiedzi
  • Poprawianie omyłek
  • Wadium
  • Wykluczanie wykonawców
  • Odrzucanie ofert
  • Oświadczenia i dokumenty potwierdzające
  • Unieważnianie postępować
 3. Elektronizacja a procedura odwrócona

III. Elektronizacja a umowy w zamówieniach publicznych

 1. Zawarcia umowy w formie elektronicznej
 2. Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe
 3. Kary umowne w umowach
 4. Zmiany umów a zamówienia uzupełniające i dodatkowe
 5. Umowy o zamówienia publiczne – typowe problem

 IV.  Rozliczenia z wykonawcami a elektronizacja zamówień publicznych

 1. Zastosowanie e-faktury
 2. Ustrukturyzowane e-faktury

V. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście elektronizacji

 1. Osoby odpowiedzialne
 2. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Elektronizacja zamówień publicznych
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-09-26
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów