Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym 2019-07-22 399 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych 2019-08-01 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych 2019-08-02 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zamówienia publiczne w zakresie odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie 2019-08-07 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zamówienia publiczne w zakresie odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie 2019-08-08 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku analiza funkcjonowania programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy 2019-08-27 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nielegalne usuwanie drzew - prowadzenie postępowania w sprawie nielegalnego usunięcia drzew, ich zniszczenia lub uszkodzenia 2019-09-04 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Dopłaty do czynszu najmu lokali mieszkalnych – obowiązki gmin 2019-09-09 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
KURS: Rozpoznawanie drzew i krzewów oraz stwierdzanie gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt w ich obrębie, w związku z postępowaniem dot. usuwania drzew i krzewów. Weryfikacja pod kątem wartości wymagających kompensacji 2019-09-09
2019-09-10
569 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Koncepcja zagospodarowania wód opadowych (retencja, rozsączanie, oczyszczanie), zapobieganie skutkom powodzi miejskich. Uwarunkowania prawne, możliwości techniczne, szansa dla środowiska 2019-09-11 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Koncepcja zagospodarowania wód opadowych (retencja, rozsączanie, oczyszczanie), zapobieganie skutkom powodzi miejskich. Uwarunkowania prawne, możliwości techniczne, szansa dla środowiska 2019-09-12 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu 2019-09-16 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Postępowanie z odpadami po zmianach prawnych 2019-09-16 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2019 roku wraz z omówieniem planowanej nowelizacji (druk sejmowy nr 3616) 2019-09-16 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2019 roku wraz z omówieniem planowanej nowelizacji (druk sejmowy nr 3616) 2019-09-17 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ustawa krajobrazowa - przygotowanie uchwał rady gminy oraz przyszłość regulacji. 2019-09-17 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Prawo wodne – wybrane zagadnienia dla pracowników zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, pozwoleniami na budowę oraz nadzorów budowlanych 2019-09-27 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
KURS: Rozpoznawanie drzew i krzewów oraz stwierdzanie gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt w ich obrębie, w związku z postępowaniem dot. usuwania drzew i krzewów. Weryfikacja pod kątem wartości wymagających kompensacji 2019-10-07
2019-10-08
669 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Liczba wyników: 18

Kalendarium szkoleń

July 2019
MoTuWeThFrSaSu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów