Sprawozdania budżetowe i z zakresu operacji finansowych w jednostkach budżetowych - poszczególne pozycje sprawozdań, najczęściej pojawiające się błędy w sprawozdawczości w praktyce 2019-07-25 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wprowadzenie do VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych 2019-07-29 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rachunkowość, plany finansowe, klasyfikacja budżetowa – zakres podziałek, szczegółowość, praktyczne znaczenie, zasady stosowania oraz możliwości zmian w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych 2019-08-01 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Skuteczne dochodzenie należności publicznoprawnych przez Wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2019-08-02 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce – nowe plany kont, informacja dodatkowa, niezbędna analityka, polityka rachunkowości 2019-08-22 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Podatek VAT – omówienie zmian 2019-08-22 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Centralizacja VAT – jak sprawdzić czy jednostka wypełnia obowiązki w zakresie VAT 2019-08-23 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Podatek VAT w instytucjach kultury - omówienie projektowanych zmian w przepisach 2019-08-23 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
UCHWAŁY PODATKOWE NA 2020 R.WZORY OGÓLNOPOLSKICH DEKLARACJI ORAZ INFORMACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1, IN-1), ROLNY (DR-1,IR-1) I LEŚNY (DL-1,IL-1). ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM W II PÓŁROCZU 2019 R. 2019-08-27 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe zasady prowadzenia rozliczeń opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe w prawo własności ze skutkiem od 1 stycznia 2019 roku – praktyczne warsztaty 2019-08-29 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Obowiązkowy split payment w podatku VAT od 1 września 2019 roku – mechanizm podzielonej płatności (mpp) w rozliczeniach jednostki sektora finansów publicznych – urząd i jednostki budżetowe 2019-08-30 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowości podatkowe w sektorze finansów publicznych 2019r. CIT PIT VAT 2019-09-06 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
“Podzielona płatność” – obowiązkowa dla niektórych wybranych branż od 01 września 2019 r. 2019-09-09 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Uchwała budżetowa 2020 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego po zmianach w ustawie o finansach publicznych 2019-09-13 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - praktyczne warsztaty 2019-09-16 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Istotne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawa i obowiązki gmin i gminnych jednostek organizacyjnych w toku egzekucji 2019-09-17 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
KURS: Specjalista ds. środków trwałych w jednostkach samorządu terytorialnego 2019-09-24
2019-09-25
679 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych wg obowiązujących przepisów za III kwartał 2019 r. 2019-09-26 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym – definicje, dokumentacja, wycena, inwentaryzacja, ewidencja księgowa w jednostkach sektora finansów publicznych 2019-10-01 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Liczba wyników: 19

Kalendarium szkoleń

July 2019
MoTuWeThFrSaSu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów