Kurs: Specjalista ds.rozliczeń vat w jst. Rozliczanie podatku VAT w samorządzie – dla początkujących z uwzględnieniem zmiany przepisów 2019 roku 2019-06-24
2019-06-25
689 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Całkowite wdrożenie RODO w roku 2019 - praktyczne wskazówki (krok po kroku) 2019-06-24 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kurs kancelaryjno - archiwalny I stopnia 2019-06-24
2019-06-27
949 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Udzielanie zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji - krok po kroku 2019-06-24 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ogólnopolskie formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny - od 1 lipca 2019 r. (zasady wypełniania i składania urzędowych formularzy – warsztaty praktyczne) 2019-06-25 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2019-06-26 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
JAK CZYTAĆ ODPIS Z KSIĄG WIECZYSTYCH - szkolenie warsztatowe z elementami prawa nieruchomości 2019-06-26 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce - przeprowadzenie inwentaryzacji, najczęściej popełniane błędy, dokumentacja w kontekście nowych przepisów o KŚT i progu 10.000 zł 2019-06-26 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2019-06-26 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych, państwowych i prywatnych (czyli jak tworzyć procedury kontrolne i je egzekwować) 2019-06-27 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przygotowanie projektów UE do kontroli 2019-06-27 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu 2019-06-27 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019-06-28 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Postępowanie z odpadami po zmianach prawnych 2019-06-28 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przygotowanie projektów UE do kontroli 2019-06-28 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowa ustawa prawo wodne wraz z omówieniem ostatnich zmian oraz planowanej nowelizacji 2019-06-28 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowa ustawa prawo wodne wraz z omówieniem ostatnich zmian oraz planowanej nowelizacji 2019-06-28 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej po zmianach od 1 stycznia 2019 r. 2019-06-28 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych 2019-07-01 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przegląd zagadnień z zakresu obsługi kadrowej w praktyce 2019-07-01
2019-07-01
369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Komunikacja i budowanie relacji w zespole 2019-07-01 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych 2019-07-02 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Przegląd zagadnień z zakresu obsługi kadrowej w praktyce 2019-07-02 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Skuteczna egzekucja opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania – zagadnienia praktyczne 2019-07-03 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rachunki bankowe w podzielonej płatności – rachunek/rachunki VAT – zasady prowadzenia rozliczeń wydatków i dochodów budżetowych oraz środków na rachunkach dochodów własnych 2019-07-03 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wszystko o zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych – prawo i praktyka. Postępowanie organu i przedsiębiorcy po upływie terminu wniesienia II raty. Jak prawidłowo wydać, wygasić i cofnąć zezwolenie - informacje dla początkujących i zaawansowanych 2019-07-04 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Świadczenia wychowawcze 500+ po zmianach 2019-07-04 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zasiłki z pomocy społecznej oraz program posiłek w domu i w szkole - zagadnienia teoretyczne i praktyczne 2019-07-05 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ewidencjonowanie usług hotelarskich w gminie (gospodarstwa agroturystyczne, dworki, zajazdy i inne obiekty 2019-07-05 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zagadnienia podziałów nieruchomości z uwzględnieniem skutków prawnych podziału, na tle najnowszego orzecznictwa 2019-07-05 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Warsztaty dla informatyków – polityka bezpieczeństwa informacji oraz instrukcja zarządzania systemami informatycznymi 2019-07-05 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prawo o aktach stanu cywilnego w praktyce. Instytucja małżeństwa. Obowiązki kierownika USC, wynikające z rozporządzenia UE nr 1191/2016, w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli 2019-07-08 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Podstawowe zadania i obowiązki pracodawców samorządowych według pragmatyki urzędniczej 2019-07-08 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
RODO - stosowanie w praktyce 2019-07-08 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przekształcenie użytkowania wieczystego po zmianach 2019-07-08 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Udostępnianie danych z ewidencji ludności, rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi z uwzględnieniem RODO i najnowszego orzecznictwa 2019-07-08 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019-07-09 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019-07-09 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów w tym zakresie 2019-07-09 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Udostępnianie danych z ewidencji ludności, rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi z uwzględnieniem RODO i najnowszego orzecznictwa 2019-07-09 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych w świetle nowelizacji wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 2019-07-09 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych, zasady poprawności językowej, zasady techniki prawodawczej 2019-07-10 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych w świetle nowelizacji wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 2019-07-10 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Umowy z twórcami i artystami 2019-07-10 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zmiany postanowień regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pod kątem wymagań RODO od 4.05.2019 roku 2019-07-10 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami - postępowanie w zakresie wydawania praw jazdy i innych czynności związanych z nadzorem nad kierującymi 2019-07-11 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2019 r. 2019-07-11 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Egzekucja administracyjna podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, nienależnych świadczeń socjalnych stanowiących dochody gminy i jej jednostek 2019-07-11 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zmiany postanowień regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pod kątem wymagań RODO od 4.05.2019 roku 2019-07-11 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Problematyka zwierząt w tym zwierząt egzotycznych w kontekście zadań gminy i powiatu 2019-07-12 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zasiłki z pomocy społecznej oraz program posiłek w domu i w szkole - zagadnienia teoretyczne i praktyczne 2019-07-12 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Kodeks postępowania administracyjnego w pomocy społecznej 2019-07-12 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ochrona danych osobowych w aspekcie przepisów krajowych oraz odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych w JST 2019-07-15 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przetarg nieograniczony - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 2019-07-15 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym 2019-07-15 399 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Podstawy prawa rodzinnego w teorii i praktyce 2019-07-16 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ochrona zabytków w gminie – aspekty prawne - praktyka 2019-07-16 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Świadczenia wychowawcze 500+ - po zmianach 2019-07-16 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Asystent Rodziny - zakres zadań, uprawnień, kompetencji. Niezbędna dokumentacja w praktyce i w oczekiwaniach nadzoru i kontroli. 2019-07-16 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Statuty gmin, miast, powiatów - tworzenie i procedura opracowania 2019-07-16 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prawo o aktach stanu cywilnego w praktyce. Instytucja małżeństwa. Obowiązki kierownika USC, wynikające z rozporządzenia UE nr 1191/2016, w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli 2019-07-17 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Podstawy prawa rodzinnego w teorii i praktyce 2019-07-17 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Asystent Rodziny - zakres zadań, uprawnień, kompetencji. Niezbędna dokumentacja w praktyce i w oczekiwaniach nadzoru i kontroli. 2019-07-17 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Statuty gmin, miast, powiatów - tworzenie i procedura opracowania 2019-07-17 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Umowy z twórcami i artystami 2019-07-17 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacja ustawy VAT od 1 lipca 2019 roku - w tym Centralny Rejestr Faktur, podzielona płatność obowiązkowa, Biała Lista Podatników, likwidacja niektórych obowiązków oraz wprowadzenie nowych 2019-07-17 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prowadzenie ewidencji księgowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 2019-07-18 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Status prawny radnego 2019-07-18 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK 2019-07-18 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Prowadzenie ewidencji księgowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 2019-07-19 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym 2019-07-19 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ochrona zabytków w gminie – aspekty prawne - praktyka 2019-07-19 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ochrona danych osobowych w świetle RODO w ośrodkach pomocy społecznej - praktyczne wskazówki 2019-07-19 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK 2019-07-19 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kurs specjalisty postępowania administracyjnego 2019-07-22
2019-07-23
669 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym 2019-07-22 399 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Podstawowe zadania i obowiązki pracodawców samorządowych według pragmatyki urzędniczej 2019-07-23 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Działalność statutowa nieodpłatna, odpłatna i działalność gospodarcza w NGO 2019-07-23 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wybór ławników na kadencję 2020-2023. Nowe przepisy, zadania gminy, procedura, wzory dokumentów, praktyka 2019-07-24 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Sprawozdania budżetowe i z zakresu operacji finansowych w jednostkach budżetowych - poszczególne pozycje sprawozdań, najczęściej pojawiające się błędy w sprawozdawczości w praktyce 2019-07-25 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zatrudnianie na podstawie umów zlecenia 2019-07-25 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wybór ławników na kadencję 2020-2023. Nowe przepisy, zadania gminy, procedura, wzory dokumentów, praktyka 2019-07-25 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Działalność statutowa nieodpłatna, odpłatna i działalność gospodarcza w NGO 2019-07-26 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Inspektor ochrony danych osobowych w administracji 2019-07-26 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wprowadzenie do VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych 2019-07-29 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w praktyce obrotu nieruchomościami rolnymi po zmianach w 2019 r. 2019-07-29 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej 2019-07-29 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Negocjacje i mediacje w pomocy społecznej 2019-07-30 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Finansowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych 2019-07-30 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Negocjacje i mediacje w pomocy społecznej 2019-07-31 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wizerunek urzędu. Jak skutecznie promować urząd w najbliższym otoczeniu i jak komunikować się z mieszkańcami? 2019-07-31 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych 2019-08-01 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rachunkowość, plany finansowe, klasyfikacja budżetowa – zakres podziałek, szczegółowość, praktyczne znaczenie, zasady stosowania oraz możliwości zmian w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych 2019-08-01 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych 2019-08-02 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Skargi, wnioski i petycje z uwzględnieniem kompetencji komisji rady dla tych spraw 2019-08-02 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Skuteczne dochodzenie należności publicznoprawnych przez Wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2019-08-02 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zarządzanie nieruchomościami dla działów administracji. Praktyczny przewodnik po podstawowych obowiązkach właściciela lub zarządcy/administratora obiektu budowlanego 2019-08-06 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Liczba wyników: 97

Kalendarium szkoleń

June 2019
MoTuWeThFrSaSu
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów