Postępowanie podatkowe że szczególnym uwzględnieniem kwestii pełnomocnictw 2019-04-25 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarka kasowa i dokumentacja w ujęciu praktycznym. Definicje, odpowiedzialność, aktualne wyjaśnienia i najczęściej występujące błędy w jednostkach sektora finansów publicznych 2019-04-25 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zamówienia publiczne na roboty budowlane. Kompleksowe warsztaty stosowania ustawy 2019-04-25 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zabezpieczenie dobra małoletnich dzieci. Procedury odebrania dziecka od rodziny, przewozu dziecka i przekazania do pieczy zastępczej 2019-04-25 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz nadchodzące zmiany 2019-04-25 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Indywidualny plan wspierania mieszkańca DPS 2019-04-26 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej po zmianach od 1 stycznia 2019 r. 2019-04-26 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Świadczenia chorobowe i rodzicielskie 2019-04-26 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz nadchodzące zmiany 2019-04-26 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2019 w JST 2019-04-29 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zakres pozyskiwania środków z Funduszu Dróg Samorządowych 2019-04-29 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Procedura postępowania przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzeń. Zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej 2019-04-30 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
50% autorskie koszty twórców w 2019 r., zmiany w przepisach, interpretacje organów podatkowych, orzeczenia oraz planowana interpretacja ogólna 2019-04-30 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2019 w JST 2019-04-30 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Dotacje podręcznikowe w 2019 roku. Zasady kalkulowania, wnioskowania i wydatkowania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Zasady ewidencjonowania i brakowania podręczników 2019-05-06 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Naliczanie wynagrodzeń - zajęcia praktyczne 2019-05-06 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prawo pracy w 2019 roku 2019-05-06 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Dokument elektroniczny w urzędzie – procedury administracyjne, postępowanie z e-dokumentem (najczęściej pojawiające się wątpliwości i praktyczne przykłady ich rozwiązania) 2019-05-06 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ostatnie zmiany Prawa budowlanego i przepisów związanych, procedury Spec-ustawy mieszkaniowej oraz Rządowy program Dostępność Plus 2019-05-07 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Naliczanie wynagrodzeń - zajęcia praktyczne 2019-05-07 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Raport o stanie gminy, powiatu oraz inne najnowsze zmiany w ustawie o samorządzie gminnym powiatowym 2019-05-07 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wystąpienia publiczne i sztuka efektywnej prezentacji 2019-05-08 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zarządzanie dokumentacją placówek oświatowych, z uwzględnieniem szkół reorganizowanych i likwidacji (np. Gimnazja) 2019-05-08 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów 2019-05-08 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kurs: Podstawy udzielania zamówień publicznych – praktyczny kurs dla początkujących 2019-05-09
2019-05-10
639 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów 2019-05-09 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zmiany w procedurze naboru w związku z RODO i zmianą przepisów Kodeksu pracy, a także rok 2019 w prawie pracy pracodawcy samorządowego 2019-05-09 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Stosowanie ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – udostępnianie danych, wydawanie zaświadczeń z uwzględnieniem RODO, wydawanie wielojęzycznych formularzy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2016/1191 2019-05-10 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zmiany w procedurze naboru w związku z RODO i zmianą przepisów Kodeksu pracy, a także rok 2019 w prawie pracy pracodawcy samorządowego 2019-05-10 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przemoc wobec dzieci. Dziecko w polskim prawie. Uprawnienia i obowiązki instytucji w niesieniu pomocy małoletnim ofiarom przemocy. Teoria i praktyka 2019-05-13 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Urządzenia i sieci przesyłowe na gruntach gminy. Ustalanie i porządkowanie stanu prawnego oraz obrona przed zasiedzeniem służebności 2019-05-13 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zarządzanie projektem Powiatowego Urzędu Pracy w 2019 roku – szkolenie specjalistyczne 2019-05-13 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej 2019-05-13 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przemoc wobec dzieci. Dziecko w polskim prawie. Uprawnienia i obowiązki instytucji w niesieniu pomocy małoletnim ofiarom przemocy. Teoria i praktyka 2019-05-14 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Komisja skarg, wniosków i petycji i postępowania administracyjnego w tych sprawach 2019-05-14 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zarządzanie projektem Powiatowego Urzędu Pracy w 2019 roku – szkolenie specjalistyczne 2019-05-14 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe 2019-05-14 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytucji kultury oraz prawo pracy w kulturze 2019-05-14 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Komisja skarg, wniosków i petycji i postępowania administracyjnego w tych sprawach 2019-05-15 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wydawanie decyzji w przedmiocie naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce 2019-05-15 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia oraz kierowania na leczenie osób chorych psychicznie oraz uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Wykorzystanie procedur leczniczych w procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-05-15 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Powoływanie i odwoływanie dyrektorów instytucji kultury oraz prawo pracy w kulturze 2019-05-15 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia oraz kierowania na leczenie osób chorych psychicznie oraz uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Wykorzystanie procedur leczniczych w procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-05-16 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Praktyczne aspekty stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w działalności ośrodków pomocy społecznej 2019-05-16 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Najem mieszkań komunalnych 2019-05-16 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarowanie odpadami– zasady, sprawozdawczość, sankcje i kary. Konieczność dostosowania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do września 2019 r. 2019-05-16 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Praktyczne aspekty stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w działalności ośrodków pomocy społecznej 2019-05-17 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - egzekucja administracyjna w praktyce 2019-05-17 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Księgowanie i rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych (jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych) po zmianie przepisów 2019-05-17 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kontrola z urzędu ochrony danych osobowych 2019-05-17 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarowanie odpadami– zasady, sprawozdawczość, sankcje i kary. Konieczność dostosowania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do września 2019 r. 2019-05-17 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Fundusz sołecki – narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa w świetle nowych unormowań ustawy o funduszu sołeckim (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego) 2019-05-17 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Prawne aspekty ewidencji miejscowości, ulic i adresów 2019-05-20 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rejestr Instytucji Kultury. Jak prawidłowo prowadzić Rejestr Instytucji Kultury i Księgę Rejestrową po zmianach przepisów 2019-05-20 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ciekawe sprawy w zamówieniach publicznych w 2019 r. 2019-05-20 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Obowiązek alimentacyjny w praktyce administracyjnej 2019-05-20 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przygotowanie raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego 2019-05-21 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Obowiązek alimentacyjny w praktyce administracyjnej 2019-05-21 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Fundusz sołecki – narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa w świetle nowych unormowań ustawy o funduszu sołeckim (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego) 2019-05-21 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ewidencja księgowa w organie podatkowym jednostki samorządu terytorialnego 2019-05-21 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Obowiązki organów samorządowych wydających zezwolenia i licencje w krajowym transporcie drogowym Kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów, będących podstawą do wydania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym 2019-05-22 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wybór ławników na kadencję 2020-2023. Nowe przepisy, zadania gminy, procedura, wzory dokumentów, praktyka 2019-05-22 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
ABC Kadrowca - zmiany w samorządowym prawie pracy – skutki prawne zmian i obowiązki pracodawcy 2019-05-23 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Decyzje administracyjne – przejrzystość treści oraz poprawność merytoryczna 2019-05-23 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-05-23 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
ABC Kadrowca - zmiany w samorządowym prawie pracy – skutki prawne zmian i obowiązki pracodawcy 2019-05-24 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przeprowadzanie czynności kontrolnych nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną, placówkami wsparcia dziennego, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka 2019-05-24 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
RODO w archiwum zakładowym w praktyce administracji publicznej 2019-05-24 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Środki trwałe w teorii i praktyce - definicje, wycena, dokumentacja, ewidencja księgowa w JST 2019-05-24 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza 2019-05-24 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Profesjonalna obsługa trudnego klienta, elementy savoir–vivre oraz poprawność językowa w urzędzie 2019-05-24 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-05-24 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zasady finansowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku 2019 po zmianach (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych) 2019-05-27 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 2019-05-27 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Błędy w zamówieniach publicznych wyłapywane w trakcie kontroli (z uwzględnieniem zamówień współfinansowanych ze środków UE) 2019-05-28 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 2019-05-28 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Redagowanie tekstów kancelaryjno-urzędowych 2019-05-28 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kontrola zarządcza w JST 2019-05-29 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dotacje dla ngo (stowarzyszenia, fundacje) i klubów sportowych – konkurs, umowa, rozliczenie, zwrot - z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 11. 2018 r. 2019-05-29 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dotacje dla ngo (stowarzyszenia, fundacje) i klubów sportowych – konkurs, umowa, rozliczenie, zwrot - z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 11. 2018 r. 2019-05-30 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
VAT na 2019 r. - zmiany i nowości w sektorze publicznym 2019-05-30 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowa ustawa prawo wodne wraz z omówieniem ostatnich zmian oraz planowanej nowelizacji 2019-05-30 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zmodernizowany System Informacji Oświatowej (SIO2) źródłem danych do naliczania subwencji oświatowej - koniec funkcjonowania „starego" Systemu Informacji Oświatowej (SIO1) 2019-05-30 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowa definicja dochodu od dnia 1 stycznia 2019 roku. Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, dodatek energetyczny 2019-05-30 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH Nowe zadania na rok 2019 – zasady prowadzenia dokumentacji, kontrole, sprawozdania 2019-05-31 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Instrukcja kancelaryjna - warsztaty 2019-05-31 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Czas pracy w instytucjach kultury 2019-05-31 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowa ustawa prawo wodne wraz z omówieniem ostatnich zmian oraz planowanej nowelizacji 2019-05-31 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych wg obowiązujących przepisów za II kwartał 2019 roku 2019-06-04 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej po zmianach od 1 stycznia 2019 r. 2019-06-14 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kurs kancelaryjno - archiwalny I stopnia 2019-06-24
2019-06-27
949 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Liczba wyników: 91

Kalendarium szkoleń

April 2019
MoTuWeThFrSaSu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów